Studiul X – Trimestrul I

Duminică, 1 martie 2015

Viața este plină de mistere. Fizicianul David Deutsch nota că ,,evenimentele cotidiene sunt formidabil de complexe când sunt exprimate în termenii fizicii fundamentale. Dacă umpli un ceainic cu apă și îl pui pe foc, nici chiar toate supercomputerele din lume care calculează vârsta universului nu ar putea rezolva ecuațiile care prezic cum se vor comporta toate acele molecule de apă – chiar dacă am putea determina cumva starea lor inițială și starea tuturor forțelor exterioare ce acționează asupra lor, sarcină care în ea însăși este este irezolvabilă” – David Deutsch (21.07.2011), The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World (Kindle Locations 1972-1975).

Dacă rămânem perplecși în fața unui lucru atât de comun, ca moleculele de apă, cum am putea să ne așteptăm să cuprindem cu mintea tainele lui Dumnezeu?

1. Ce idee găsim în Proverbele 25:2,3? Cum o putem aplica într-un context mai larg?

Proverbele 25

2 Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor.
3 Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse.

Slava lui Dumnezeu diferă de slava împăraților prin natura Sa ,,misterioasă” și, implicit, prin incapacitatea omului de a-L înțelege și de a o înțelege pe deplin. Rădăcina ebraică str (,,a ascunde, a tăinui”), din care derivă cuvântul modern ,,mister”, este în mod frecvent utilizată în Scripturile ebraice pentru a exprima lucrurile care Îl fac pe Dumnezeu să fie unicul Dumnezeu adevărat (Isaia 45:14,15). Există lucruri despre Dumnezeu pe care pur și simplu nu le putem pricepe. Pe de altă parte, gloria împăraților stă în dispoziția lor de a fi cercetați. Transparența și răspunderea personală ar trebui să fie cele dintâi calități ale conducătorului (Deuteronomul 17:14-20). Datoria împăratului este  ,,cercetarea lucrurilor”, altfel spus, capacitatea de a da explicații pentru anumite evenimente și pentru propriile fapte.

Isaia 45

14 Aşa vorbeşte Domnul: „Câştigurile Egiptului şi negoţul Etiopiei şi ale sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite, se vor închina înaintea ta şi-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai la tine Se află Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de El’.”
15 Dar Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!

Deuteronomul 17

14 După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, şi o vei stăpâni, după ce-ţi vei aşeza locuinţa şi vei zice: ‘Vreau să pun peste mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară’,
15 să pui peste tine ca împărat pe acela pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, şi anume să iei un împărat din mijlocul fraţilor tăi; nu vei putea să pui împărat pe un străin, care să nu fie fratele tău.
16 Dar să n-aibă mulţi cai şi să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul v-a zis: ‘Să nu vă mai întoarceţi pe drumul acela.’
17 Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima, şi să nu strângă mari grămezi de argint şi aur.
18 Când se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii din neamul leviţilor.
19 Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea,
20 pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus de fraţii lui şi să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga şi să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel.

Viața este plină de întrebări fără răspuns. Evenimente aparent întâmplătoare, petrecute într-o fracțiune de secundă, pot însemna viață sau moarte. Unii oameni trec dintr-o tragedie în alta, iar altora le merge bine. Toate acestea ar trebui să ne aducă aminte de nevoia noastră de a trăi prin credință. Ce lucruri se întâmplă chiar acum în viața ta, pe care trebuie să le accepți prin credință și pentru care ai nevoie să te încrezi în Dumnezeu? Ce alte opțiuni ai?

******************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 3

Întâietatea iudeului
1 Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?
2 Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.
3 Şi ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu?
4 Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat”.
5 Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Îşi dezlănţuie mânia? (Vorbesc în felul oamenilor.)
6 Nicidecum! Pentru că, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea?
7 Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?
8 Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.
Iudeii şi neamurile sunt la fel
9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat,
10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
11 Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
13 Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin de aspidă;
14 gura le este plină de blestem şi de amărăciune;
15 au picioarele grabnice să verse sânge;
16 prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;
17 nu cunosc calea păcii;
18 frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.”
19 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
Iertarea prin credinţă
21 Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
22 şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu,
26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
27 Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei.
28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.
29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este şi al neamurilor? Da, este şi al neamurilor,
30 deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.
Pilda lui Avraam
31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO