Studiul II – Trimestrul I

Marți , 6 ianuarie 2015

E cunoscută zicala: ,,Apără-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă apăr singur!”. Cartea Proverbele abordează subiectul vulnerabilității relațiilor de prietenie. Ea ne învață cum să ne păstrăm prietenii, dar și cum să ne apărăm de ei, dacă este cazul. Cuvântul ebraic pentru ,,prieten” înseamnă și ,,aproapele”, cineva apropiat care ne este deja prieten sau care ne poate deveni prieten. Înțelepciunea biblică pune preț pe relațiile dintre oameni și face apel la manifestarea considerației și a respectului în aceste relații.

4. Citește Proverbele 6:1-5. Ce problemă abordează Solomon aici și care este soluția? Ce principiu spiritual  esențial putem descoperi aici?

Proverbele 6

1 Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
2 dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
3 fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruie de el.
4 Nu da somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale!
5 Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului şi ca pasărea din mâna păsărarului…

La îndemnul Torei de a-i ajuta pe săraci și de a le împrumuta bani fără dobândă (Exodul 22:25), înțelepciunea adaugă avertismentul de a nu fi imprudenți atunci când sprijinim financiar un prieten datornic. Obligația de a fi generoși nu exclude obligația de a fi drepți (Exodul 23:2,3). Este bine să fim darnici atunci când putem, dar trebuie să acționăm cu înțelepciune pentru ca actul nostru de binefacere să nu ne ducă la faliment (vezi și Proverbele 22:27).

Exodul 22

25 Dacă împrumuţi bani vreunuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu fii faţă de el ca un cămătar şi să nu ceri camătă de la el.

Exodul 23

2 Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.
3 Să nu părtineşti pe sărac la judecată.

Proverbele 22

27 Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? –

Pe acest principiu se bazează pasajul luat în discuție. Prima măsură de precauție este legată de ceea ce spunem. Cât de important este să evaluăm situația, ca să vedem mai întâi dacă îi putem da ajutor prietenului care ni-l solicită și abia apoi să deschidem gura ca să-i facem o promisiune! Uneori, din pricina atașamentului sau a impresiei de moment, apucăm să ne luăm un angajament pe care mai târziu îl regretăm.

Oricât de bine intenționați am fi, este esențial să gândim înainte de a acționa și de a ne lua un angajament pe care nu îl putem îndeplini. Ideea este ca, dacă ne-am luat un asemenea angajament, să facem tot ce ne stă în putință pentru a-l anula, inclusiv să ne smerim, să admintem că am greșit și să cerem îngăduință.

Cum putem învăța să păstrăm echilibrul între acest sfat din Proverbele și îndemnul de a ne purta poverile unii altora (Galateni 6:2)?

Galateni 6

2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND

TRIMESTRUL I

Luca 21

1 Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile în vistierie.
2 A văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bănuţi.
3 Şi a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi;
4 căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”
5 Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:
6 „Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
7 „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?”
8 Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul” şi „Vremea se apropie.” Să nu mergeţi după ei.
9 Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.”
10 „Apoi”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.
11 Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume; vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer.
12 Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu.
13 Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie.
14 Ţineţi bine minte să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde;
15 căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.
16 Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi.
17 Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.
18 Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.
19 Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.
20 Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
21 Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
22 Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.
23 Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia.
24 Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până se vor împlini vremurile Neamurilor.
25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;
26 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
27 Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”
29 Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
30 Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
31 Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
32 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri.
33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
34 Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
35 Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.
36 Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”
37 Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea pe muntele care se cheamă Muntele Măslinilor.
38 Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO