Studiul II – Trimestrul IV

Marți , 7 octombrie 2014

 

 

3. Care este diferenţa dintre înţelepciune şi cunoaştere? Ce legătură face Iacov între înţelepciune şi credinţă? Iacov 1:5,6

Iacov 1

5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.

Afirmaţia din versetul 5: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea…” pare puţin ciudată. Cine dintre noi se crede suficient de înţelept? Solomon şi-a recunoscut lipsa de înţelepciune şi a cerut cu smerenie „o inimă pricepută, ca… să deosebească binele de rău” (1 Împăraţi 3:9). Mai târziu, tot el scria: „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul” (Proverbele 9:10).

4. Noi tindem să credem că suntem cu atât mai înţelepţi, cu cât avem mai multe cunoştinţe. Ce ne spune Iacov despre cealaltă faţetă a adevăratei înţelepciuni? Iacov 1:19-21; 2:15,16; 3:13.

Iacov 1

19. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

Iacov 2

15. Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16. şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

Iacov 3

13. Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

Atât cartea Proverbele, cât şi Epistola lui Iacov ne arată că înţelepciunea este o chestiune de ordin practic: ea nu este ceea ce ştim, ci cum trăim. Astfel, înţelept este omul „grabnic la ascultare, încet la vorbire” (Iacov 1:19). Platon spunea: „Oamenii înţelepţi vorbesc pentru că au ceva de spus; proştii, doar pentru că trebuie să spună ceva.” Cu alte cuvinte, nici chiar însuşirea tuturor cunoştinţelor din lumea aceasta nu ne poate face înţelepţi cu adevărat.

Întrucât Dumnezeu este sursa oricărei înţelepciuni adevărate, noi devenim înţelepţi prin ascultarea de El – mai exact, prin citirea Cuvântului Său şi prin meditarea la viaţa Domnului Hristos, care „a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune” (1 Corinteni 1:30). Noi trăim adevărul, aşa cum este el în Domnul Isus, prin formarea obiceiului de a reflecta caracterul Său în existenţa noastră. Aceasta este adevărata înţelepciune!

Reciteşte Iacov 1:6. Este greu să cerem înţelepciunea cu credinţă? Cine dintre noi nu se luptă cu îndoiala? Totuşi, în acele momente, este esenţial să ne rugăm şi să medităm la motivele pe care le avem ca să credem: viaţa Domnului Isus, profeţiile din Biblie şi experienţele personale. În ce fel ne ajută aceste lucruri să alungăm îndoielile?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Naum 3

 
1. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie şi care nu încetează să se dedea la răpire!…
2. Auziţi pocnetul biciului, uruitul roţilor, tropăitul cailor şi durduitul carelor!
3. Se aruncă năvalnici călăreţii, scânteiază sabia, fulgeră suliţa… O mulţime de răniţi!… Grămezi de trupuri moarte!… Morţi fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morţi!…
4. Din pricina multelor curvii ale curvei plină de farmec, fermecătoare iscusită, care vindea neamurile prin curviile ei şi popoarele prin vrăjitoriile ei.
5. „Iată, am necaz pe tine, zice Domnul oştirilor, îţi voi ridica poalele peste cap ca să-ţi vadă neamurile goliciunea, şi împărăţiile, ruşinea.
6. Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi şi te voi face de ocară.
7. Toţi cei ce te vor vedea vor fugi de tine şi vor zice: „Ninive este nimicită! Cine o va plânge? Unde să-ţi caut mângâietori?
8. Eşti tu mai bună decât No-Amon, cetatea care şedea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea?
9. Etiopia şi egiptenii fără număr erau tăria ei, Put şi libienii erau ajutoarele ei.
10. Şi totuşi a trebuit să plece şi ea în surghiun, s-a dus în robie; şi pruncii ei au fost zdrobiţi în toate colţurile uliţelor; au aruncat sorţul asupra fruntaşilor ei, şi toţi mai marii ei au fost aruncaţi în lanţuri.
11. Şi tu te vei îmbăta, te vei ascunde; şi tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmaşului!
12. Toate cetăţuile tale sunt nişte smochini cu cele dintâi roade; când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce.
13. Iată, poporul tău este ca femeile în mijlocul tău; porţile ţării tale se deschid înaintea vrăjmaşilor tăi; focul îţi mistuie zăvoarele!
14. Scoate-ţi apă pentru împresurare! Drege-ţi întăriturile! Calcă pământul, frământă lutul şi găteşte cuptorul de cărămidă!
15. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârşire, te va mistui ca nişte lăcuste, căci te-ai înmulţit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele!
16. Negustorii tăi sunt mai mulţi decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care îşi întind aripile şi zboară.
17. Voievozii tăi sunt ca lăcustele, mai marii tăi ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei: când răsare soarele, zboară, şi nu se mai cunoaşte locul unde erau.
18. În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, şi vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munţi, şi nimeni nu-l mai strânge.
19. Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără leac! Toţi cei ce vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO