Studiul II – Trimestrul IV

Sâmbătă , 4 octombrie 2014

Soarele apune la ora 18:47

 

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 1:2,3; 1 Petru 1:6,7; Filipeni 3:12-15; Iacov 1:19-21; Luca 12:16-21; 17:5,6.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2)

Un stomatolog explica într-o ocazie de ce coroniţele lui dentare erau întotdeauna atât de bune: „Spre deosebire de alţi dentişti, nu am niciodată probleme cu coroniţele care vin de la laborator. Dacă eu îi trimit un mulaj perfect, tehnicianul îmi trimite o coroniţă perfectă!”. Stomatologul acesta nu îşi făcea probleme cu privire la rezultatul final, întrucât avea grijă să facă tot ce ţinea de el în primul stadiu al procesului.

În acelaşi fel, noi, creştinii, nu avem de ce să ne facem griji că în final caracterul nostru s-ar putea să nu fie suficient de bun, fiindcă de lucrul acesta Se ocupă Însuşi Dumnezeu. Noi trebuie doar să ducem „lupta cea bună a credinţei” (1 Timotei 6:12), ațintindu-ne privirea la Domnul Isus, „Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre”. Acest tip de credinţă Îi permite Domnului să lucreze în noi „după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13) şi să ducă la bun sfârşit ce a început (Filipeni 1:6). Fără credinţă, ne putem simţi înfrânţi încă înainte de a ne angaja în luptă, fiindcă privim la noi înşine, şi nu la El.

Domnul Isus spunea: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29). După cum vom vedea săptămâna aceasta, Iacov ne ajută să înţelegem mai bine acest mare adevăr spiritual.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Mica 7

 
1. Vai de mine! Căci parcă sunt la strângerea poamelor şi la strângerea bobiţelor după culesul strugurilor: nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea dintâi smochină dorită de sufletul meu!
2. S-a dus omul de bine din ţară şi nu mai este niciun om cinstit printre oameni; toţi stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său.
3. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare îşi arată pe faţă ce doreşte cu lăcomie, şi astfel merg mână-n mână.
4. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiş de spini. Ziua vestită de toţi prorocii Tăi, pedeapsa Ta se apropie! Atunci va fi uluiala lor.
5. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzeşte-ţi uşa gurii de cea care îţi stă în braţe!
6. Căci fiul batjocoreşte pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora, împotriva soacrei sale; vrăjmaşii omului sunt cei din casa lui! –
7. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta.
8. Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea!
9. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, şi voi privi dreptatea Lui.
10. Când va vedea vrăjmaşa mea lucrul acesta, va fi acoperită de ruşine, ea care-mi zicea: „Unde este Domnul Dumnezeul tău?” Ochii mei îşi vor vedea dorinţa împlinită faţă de ea. Atunci ea va fi călcată în picioare ca noroiul de pe uliţă.
11. În ziua când îţi vor zidi iarăşi zidurile, în ziua aceea ţi se vor lărgi hotarele.
12. În ziua aceea, vor veni la tine, din Asiria până în Egipt, din Egipt până la Râu, de la o mare la alta, şi de la un munte la altul.
13. Dar mai întâi ţara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei, în urma faptelor lor rele.
14. Paşte-Ţi poporul cu toiagul Tău, paşte turma moştenirii Tale care locuieşte singură în pădurea din mijlocul Carmelului; ca să pască pe Basan şi în Galaad, ca în zilele de altădată.
15. „Îţi voi arăta lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când ai ieşit din ţara Egiptului.”
16. Neamurile vor vedea lucrul acesta şi se vor ruşina, cu toată puterea lor; vor pune mâna la gură şi îşi vor astupa urechile.
17. Vor linge pulberea ca şarpele; vor ieşi tremurând ca târâtoarele pământului, afară din cetăţuile lor, vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi se vor teme de Tine.
18. Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
19. El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
20. Vei da cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat părinţilor noştri în zilele de odinioară.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO