Studiul IX – Trimestrul III

Vineri , 29 august 2014

Soarele apune la ora 19:57

 

 

Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile!”, p. 818-828; Faptele apostolilor, capitolul „Marea însărcinare”, p. 25-34.

„Fiecare ucenic adevărat se naşte în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Cel care bea din apa vie devine o fântână de viaţă. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în deşert, care ţâşneşte răcorindu-i pe toţi şi dându-le celor aflaţi în pragul morţii dorinţa de a bea din apa vieţii.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 195

„Împuternicirea dată ucenicilor de Mântuitorul îi includea pe toţi credincioşii. Ea îi include pe toţi cei care cred în Hristos până la sfârşitul timpului. Este o greşeală fatală să presupunem că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde numai de pastorul hirotonit. (…) Toţi cei care primesc viaţa lui Hristos sunt rânduiţi să lucreze pentru salvarea semenilor lor. Biserica a fost înfiinţată tocmai pentru această lucrare, iar toţi cei care rostesc jurământul sacru se angajează prin aceasta să fie conlucrători cu Hristos.” – Ibidem, p. 822

Întrebări pentru discuţie

1. Nu toţi putem călători în lume ca să proclamăm Evanghelia. În ce alte activităţi putem totuşi să ne implicăm?

2. Ce face biserica ta în mod concret pentru a duce mai departe lucrarea Domnului Isus în zona în care vă aflaţi? Cu ce poţi contribui la îmbunătăţirea eforturilor misionare ale bisericii?

3. Domnul Isus a făgăduit că Evanghelia va ajunge în toată lumea. În cea mai mare parte a istoriei lumii noastre, metodele de comunicare au rămas aceleaşi, până acum aproximativ cincizeci de ani, când au apărut unele uimitoare. Ce putem face pentru a utiliza tehnologia actuală în vederea răspândirii Evangheliei în toată lumea?

4. Prezentaţi în cadrul grupei răspunsurile la întrebările de la secţiunea de luni. Cum putem prezenta experienţa personală în cadrul mărturiei noastre? De ce este necesar să o prezentăm?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Osea 3

 
1. „Domnul mi-a zis: „Du-te iarăşi şi iubeşte o femeie iubită de un ibovnic şi preacurvă; iubeşte-o cum iubeşte Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi dumnezei şi care iubesc turtele de stafide!”
2. Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz şi un letec de orz.
3. Şi i-am zis: „Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, şi voi fi şi eu la fel cu tine!”
4. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi.
5. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor şi pe împăratul lor David; şi vor tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO