Studiul XIII – Trimestrul II

Vineri , 27 iunie 2014

Soarele apune la ora 21:03

 

Citește capitolul „Fără haină de nuntă”, p. 307-319, din Parabolele Domnului Hristos de Ellen G. White.

„Satana a susţinut că este cu neputinţă pentru om să asculte de poruncile lui Dumnezeu și este adevărat că, în puterea noastră, noi nu reușim să ascultăm de ele. Dar Domnul Hristos a venit în trup omenesc şi, prin desăvârşita Lui ascultare, a dovedit că natura umană, contopită în natura divină, poate să asculte de toate preceptele Legii lui Dumnezeu. (…)

Viaţa Domnului Hristos aici, pe pământ, a fost o expresie desăvârșită a Legii lui Dumnezeu și, când aceia care pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu vor deveni asemenea lui Hristos în caracter, atunci ei vor fi ascultători de poruncile lui Dumnezeu. Atunci, Domnul va avea încredere să-i primească în rândul celor care vor forma familia cerească. Îmbrăcaţi în veșmântul slăvit al neprihănirii lui Hristos, ei au un loc la ospăţul Împăratului. Ei au atunci dreptul de a se alătura mulţimii celor spălaţi în sângele Mielului.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 314, 315

Întrebări pentru discuţie

1.Recitește paragrafele de mai sus, din cartea Parabolele Domnului Hristos. Ce ni se spune aici despre Lege și har? De ce este important să le luăm întotdeauna în considerare pe amândouă? Ce se întâmplă când le separăm pe una de cealaltă?

2.Vă amintiţi declaraţia lui Steve Jobs: „Moartea este singura și cea mai bună invenţie a vieţii.” Deși ar putea să fie un sâmbure de adevăr în ceea ce a spus, totuși afirmaţia nu este pe deplin mulţumitoare. Ea nu reușește să dea un răspuns la problema morţii și nici nu înlătură ideea că moartea face ca viaţa să pară fără rost. În ce fel ne ajută Biblia să înţelegem tensiunea dintre viaţă și moarte?

3.Care dintre lucrurile existente acum pe pământ vor fi păstrate în veșnicie? Ce anume nu va supravieţui distrugerii finale a lumii? De ce este important să știm ce lucruri sunt veșnice și ce lucruri sunt pieritoare?

*

******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Plângerile lui Ieremia 5

 
1. Adu-ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara!
2. Moştenirea noastră a trecut la nişte străini, casele noastre, la cei din alte ţări!
3. Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sunt ca nişte văduve.
4. Apa noastră o bem pe bani, şi lemnele noastre trebuie să le plătim.
5. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire şi, când obosim, nu ne dau odihnă.
6. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine.
7. Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele.
8. Robii ne stăpânesc, şi nimeni nu ne izbăveşte din mâinile lor.
9. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieţii noastre, căci ne ameninţă sabia în pustiu.
10. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei.
11. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare, în cetăţile lui Iuda.
12. Mai marii noştri au fost spânzuraţi de mâinile lor; bătrânilor nu le-a dat nicio cinste.
13. Tinerii au fost puşi să râşnească, şi copiii cădeau sub poverile de lemn.
14. Bătrânii nu se mai duc la poartă, şi tinerii au încetat să mai cânte.
15. S-a dus bucuria din inimile noastre, şi jalea a luat locul jocurilor noastre.
16. A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit!
17. Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii,
18. este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din pricină că se plimbă şacalii prin el.
19. Dar Tu, Doamne, împărăţeşti pe vecie; scaunul Tău de domnie dăinuie din neam în neam!
20. Pentru ce să ne uiţi pe vecie şi să ne părăseşti pentru multă vreme?
21. Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară!
22. Să ne fi lepădat Tu de tot oare şi să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult?
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO