Studiul IV – Trimestrul II

Marți , 22 aprilie 2014

 

Următorul exemplu dat de Domnul Isus este legat de poruncile cu privire la adulter. Mai întâi, citează porunca a șaptea: Să nu preacurvești. În Legea lui Moise, adulterul însemna întreţinerea de relaţii sexuale cu altcineva decât cu partenerul de căsătorie. Pentru această infracţiune, ambele persoane implicate primeau pedeapsa capitală. Dar Domnul Isus prezintă implicaţiile mai profunde ale poruncii a șaptea. În multe cazuri, adulterul se declanşează cu mult înaintea comiterii actului propriu-zis. După cum uciderea începe cu intenţia de a-i aduce unei persoane prejudicii permanente, tot la fel adulterul începe cu dorinţa de a avea o relaţie sexuală cu o persoană (căsătorită sau necăsătorită), alta decât cea/cel cu care ești căsătorit/ă.

3.Citește Matei 5:29,30. Putea folosi Domnul imagini mai convingătoare decât atât pentru a sublinia cât de periculos este păcatul? Ce adevăr important descoperim și în Romani 7:24?

Matei 5

29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

Romani 7

24. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…?

Domnul Isus oferă și în acest caz un remediu cu efecte rapide pentru păcat. Soluţia nu este să ne lăsăm în voia pornirilor rele, ci să ne supunem la o operaţie de extirpare totală a păcatului. Prin niște imagini frapante, El îl sfătuiește pe cel care are această problemă să facă ce trebuie dacă vrea să intre în Împărăţie. Aceasta poate însemna alegerea unui alt traseu pentru a ajunge la serviciu sau încheierea unei relaţii de amiciţie, însă câștigul veșnic depășește cu mult pasiunile de moment. Ştim că Moise a permis divorţul, deși nu acesta a fost planul de la început al lui Dumnezeu. După ce li se adresează oamenilor căsătoriţi cu priviri rătăcitoare și îi îndeamnă să-și controleze impulsurile, Domnul Isus încurajează fidelitatea pe viaţă în căsătorie.

„Predarea voinţei este înfăţișată prin imaginea scoaterii ochiului sau prin cea a tăierii mâinii. Adeseori, ni se pare că a ne preda voinţa lui Dumnezeu înseamnă a consimţi să trecem prin viaţă schilodiţi sau ciuntiţi. Dar este mai de folos, zice Domnul, ca eul să fie schilodit, rănit, ciuntit, dacă prin aceasta se poate intra în viaţă. Ceea ce se pare a fi un adevărat dezastru este chiar poarta spre cel mai mare câștig.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 61

Ce înseamnă aceste cuvinte pentru tine, personal?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Isaia 57

 
1. Piere cel neprihănit, şi nimănui nu-i pasă; se duc oamenii de bine, şi nimeni nu ia aminte că din pricina răutăţii este luat cel neprihănit.
2. El intră în pace în groapa lui: cel ce umblă pe drumul cel drept se odihneşte în culcuşul lui.
3. „Dar, voi, apropiaţi-vă încoace, fii ai vrăjitoarei, sămânţa preacurvarului şi a curvei!
4. De cine vă bateţi voi joc? Împotriva cui vă deschideţi voi gura larg şi scoateţi limba? Nu sunteţi voi nişte copii ai păcatului, o sămânţă a minciunii
5. care se încălzeşte pentru idoli sub orice copac verde, care înjunghie pe copii în văi sub crăpăturile stâncilor?
6. În pietrele lustruite din pâraie este partea ta de moştenire, ele sunt soarta ta; lor le torni şi jertfe de băutură şi le aduci daruri de mâncare: Pot Eu să fiu nesimţitor la lucrul acesta?
7. Pe un munte înalt şi ridicat îţi faci culcuşul; tot acolo te sui să aduci jertfe.
8. Îţi pui pomenirea în dosul uşii şi uşorilor; căci, departe de Mine, îţi ridici învelitoarea şi te sui în pat, îţi lărgeşti culcuşul şi faci legământ cu ei, îţi place legătura cu ei şi iei seama la semnul lor.
9. Te duci la împărat cu untdelemn, îţi înmulţeşti miresmele, îţi trimiţi solii departe şi te pleci până la Locuinţa morţilor.
10. Oboseşti mergând, şi nu zici: „Încetez!” Tot mai găseşti putere în mâna ta; de aceea nu te doboară întristarea.
11. Şi de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de nu ţi-ai adus aminte şi nu ţi-a păsat de Mine? Şi Eu tac, şi încă de multă vreme: de aceea nu te temi tu de Mine.
12. Dar acum îţi voi da pe faţă neprihănirea, şi faptele tale nu-ţi vor folosi!
13. Şi atunci să strigi, şi să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moşteni ţara şi va stăpâni muntele Meu cel sfânt.” –
14. Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!”
15. Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.
16. Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut.
17. Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat şi l-am lovit; M-am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui.
18. I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el.
19. Voi pune lauda pe buze: „Pace, pace celui de departe şi celui de aproape! – zice Domnul – Da, Eu îl voi tămădui!
20. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti şi ale cărei ape aruncă afară noroi şi mâl.”
21. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. –
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO