Studiul VIII – Trimestrul I

Miercuri , 19 februarie 2014

 

4. Studiază următoarele pasaje biblice: Marcu 4:18,19; Luca 1:51-53; 6:22-25; 12:16-21; 16:13. Ce sfaturi practice conţin ele? Dar avertizări? În ce mod le putem utiliza pentru a face ucenici din rândul oamenilor bogaţi?

Marcu 4

18. Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul;
19. dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor.

Luca 1

51. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.
52. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi.
53. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.

Luca 6

22. Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!
23. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii.
24. Dar, vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!
25. Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!

Luca 12

16. Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult.
17. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.”
18. „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele;
19. şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!”
20. Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?”
21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.”

Luca 16

13. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

S-a spus că nu noi posedăm diverse lucruri, ci lucrurile ne posedă pe noi. Cât de uşor este să devenim obsedaţi de posesiunile materiale! De aceea ne-a avertizat Domnul Isus cu privire la „înşelăciunea bogăţiilor”.

Cât de uşor reuşeşte banul, sau dorinţa după bani, să pună în umbră priorităţile spirituale! Cât de important este să nu pierdem din vedere acest adevăr atunci când lucrăm cu oameni orbiţi de starea lor materială bună!

Pe de altă parte, tuturor ne prinde bine o confruntare cu realitatea. După modul în care trăiesc, unii dau impresia că se aşteaptă ca la judecată să li se pună întrebarea: Câţi bani ai câştigat?

Domnul Hristos ne reorganizează priorităţile. El nu elimină cu totul bunurile materiale, însă le aşază la locul cuvenit: ele sunt mijloacele prin care Dumnezeu urmăreşte să le facă bine oamenilor. Ele devin o binecuvântare atunci când le împărţim cu alţii, şi nu atunci când le agonisim pentru noi. Când le adunăm pentru noi, ele devin un blestem.

Oamenii materialişti (indiferent dacă stau bine sau nu din punct de vedere financiar) preferă să piardă viaţa veşnică de dragul plăcerilor de o clipă. Ei renunţă la fericirea veşnică de dragul distracţiilor efemere. Oamenii nu pot sluji şi lui Dumnezeu, şi banilor. De aceea, fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au nevoie să li se aducă aminte de cuvintele lui Hristos: Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?(Marcu 8:36).

Această avertizare împotriva materialismului este importantă pentru toţi credincioşii, atât din perspectiva mântuirii lor personale, cât şi din cea a lucrării lor cu sufletele. La urma urmei, îi mai putem noi avertiza pe cei bogaţi cu privire la pericolele spirituale la care sunt expuşi dacă şi noi suntem preocupaţi de înavuţire?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Cântarea cântărilor 3

 
1. Am căutat noaptea în aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele; l-am căutat, dar nu l-am găsit…
2. M-am sculat atunci şi am cutreierat cetatea, uliţele şi pieţele; şi am căutat pe iubitul inimii mele… l-am căutat, dar nu l-am găsit!
3. M-au întâlnit păzitorii care dau ocol cetăţii; şi i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?”
4. Abia trecusem de ei şi am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat şi nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. –
5. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp: nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea. –
6. Ce se vede suindu-se din pustiu ca nişte stâlpi de fum, în mijlocul aburilor de mir şi de tămâie, înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? –
7. Iată, este pataşca lui Solomon, cu şaizeci de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel.
8. Toţi sunt înarmaţi cu săbii şi toţi sunt deprinşi la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopţii.
9. Împăratul Solomon şi-a făcut această pataşcă din lemn din Liban.
10. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea, de aur, scaunul, de purpură; iar mijlocul, împodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului.
11. Ieşiţi, fetele Sionului, şi priviţi pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO