Studiul V – Trimestrul I

Duminică , 26 ianuarie 2014

 

1. Citeşte Isaia 53:4; Matei 8:17 şi Ioan 9:1-3. Cum să înţelegem aceste texte? Ce întrebări ridică ele? Ce speranţă ne transmit?

Isaia 53

4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.

Matei 8

17. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”

Ioan 9

1. Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.
2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
3. Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

În lumea antică, se credea că boala este consecinţa păcatelor. (Concepţia aceasta este destul de răspândită şi astăzi. De altfel, cui nu i-a trecut niciodată prin minte ideea că boala ar putea fi o pedeapsă pentru vreun păcat?) Astfel, prietenii lui Iov îi sugerau acestuia că nenorocirile suferite şi boala lui se datorau vinovăţiei ascunse, că situaţia grea prin care trecea era o urmare a păcătoşeniei lui. În acelaşi fel, ucenicii Domnului considerau că orbirea era sancţiunea pentru păcat. Implicaţia era că boala nu avea nevoie de diagnostic sau de tratament, ci de ispăşire. Matei face referire la profeţia mesianică a lui Isaia, afirmând că Isus a împlinit-o şi că în El putem găsit vindecare.

În multe religii păgâne antice existau zeităţi vindecătoare, dar despre niciuna nu se afirma că ar fi luat asupra sa neputinţele omului. Isaia a profetizat însă despre un Răscumpărător care avea să ia asupra Sa bolile şi vinovăţia noastră. Alte religii antice vorbeau despre ispăşirea înlocuitoare de care beneficiau membrii familiei regale. În palatul regal, erau aduse jertfe înlocuitoare cu scopul de a satisface intenţiile zeităţilor faţă de împărat, transferându-se în acest mod pedeapsa de la un individ la altul. Dar nicăieri nu exista ideea ca împăratul să moară în locul supuşilor săi.

Însă Isaia a prezis tocmai acest lucru, iar Matei l-a confirmat: Maiestatea cerului avea să îndure bolile omeneşti. Un fapt interesant este acela că termenul tradus în Isaia 53:4 cu „suferinţele” provine dintr-un cuvânt ebraic al cărui sens de bază este „boală” sau „maladie” şi nu „greutate”
sau „încercare”.

Isus a recunoscut că misiunea Sa cuprindea atât propovăduirea eliberării, cât şi vindecarea celor cu inima zdrobită (Luca 4:17-19). El i-a atras pe mulţi prin puterea care emana din dragostea şi din caracterul Său. Unii L-au urmat din cauză că admirau predicile Sale uşor de înţeles. Alţii au devenit ucenici din cauza modului în care Se purta cu oamenii săraci. Însă mulţi au mers după El, fiindcă El i-a atins şi le-a vindecat inima zdrobită.

Luca 4

17. şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Fiecare om îşi are suferinţele lui. Cum ne putem forma obiceiul de a face ucenici prin manifestarea simpatiei faţă de oameni în suferinţele lor, mai ales că noi înşine ştim cum este când treci prin necazuri?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Pildele sau Proverbele lui Solomon 22

 
1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. –
2. Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.
3. Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. –
4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. –
5. Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. –
6. Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
7. Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. –
8. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. –
9. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. –
10. Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. –
11. Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. –
12. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. –
13. Leneşul zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!” –
14. Gura curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. –
15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
16. Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. –
17. Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –
18. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. –
19. Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. –
20. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
21. ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
22. Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23. Căci Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. –
24. Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
25. ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. –
26. Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.
27. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? –
28. Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. –
29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO