Studiul 11 – Trimestrul IV

Sambata , 7 decembrie 2013

Soarele apune la ora 16:35

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Apocalipsa 10; 11:17,18; 13; 14; Daniel 12:4-9; Geneza 7:11; 11:1-9; Ieremia 50,51.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!»” (Apocalipsa 14:6,7)

Mesajul despre judecată din Daniel 7 şi 8 este legat în mod direct de scena marii lupte descrise în Apocalipsa 12-14. Aici se găsesc mesajele celor trei îngeri, în care sunt abordate tema creării lumii, a judecăţii şi a Evangheliei (Apocalipsa 14:6-12). Ele formează împreună apelul final al lui Dumnezeu în vederea pregătirii noastre urgente pentru revenirea Domnului Isus.

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Solia primului înger poartă pe bună dreptate numele de „Evanghelie veşnică”, întrucât este adevărul predicat de apostoli, care îi îndemnau pe oameni să se întoarcă „de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele” (Faptele 14:15;compară cu Faptele 4:24). Ceea ce îi dă o importanţă deosebită acestui mesaj este faptul că acesta este singurul loc din cartea Apocalipsa în care apare cuvântul „Evanghelie”. De aceea, atunci când predicăm despre evenimentele din timpul sfârşitului, trebuie să ne asigurăm că în centrul prezentărilor noastre se află această Evanghelie.

Fapte 14

15. „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.
 

Fapte 4

24. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 122

 
1. (O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.) Mă bucur când mi se zice „Haidem la Casa Domnului!”
2. Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime!
3. Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!
4. Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.
5. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.
6. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.
7. Pacea să fie între zidurile tale, şi liniştea, în casele tale domneşti!
8. Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.
9. Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO