Studiul 9 – Trimestrul IV

Sambata , 23 noiembrie 2013

Soarele apune la ora 16:41

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Daniel 7, Geneza 3:8-20; 2 Timotei 2:19; Psalmii 51:4; 96:11-13; 2 Corinteni 5:10.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” (Daniel 7:27)

După cum ne arată în mod clar cartea Evrei, după ce a murit şi a înviat, Domnul Isus a început o nouă fază a lucrării Sale pentru noi. El a devenit atunci Marele nostru Preot în sanctuarul ceresc. De asemenea, viziunile din Daniel 7 şi 8 ne dezvăluie faptul că, la un anumit moment din istorie, această lucrare desfăşurată de Hristos în cer pentru noi a intrat într-o a doua fază, pe care noi o numim „judecata [de cercetare]”. Uneori este numită „Ziua escatologică a Ispăşirii” – escatologică, fiindcă ţine de timpul sfârşitului, şi Ziua Ispăşirii, deoarece a fost prefigurată de serviciul care avea loc în Ziua Ispăşirii în sanctuarul pământesc.

Daniel 7, pasajul asupra căruia ne vom îndrepta atenţia în studiul din săptămâna aceasta, prezintă mai întâi o succesiune de patru împărăţii (fiecare fiind înfăţişată prin imaginea unui animal), similară cu succesiunea din Daniel 2: Babilonul, Medo-Persia, Grecia şi Roma.

Pe parcursul acestui studiu, vom descoperi că judecata este o veste bună, întrucât Dumnezeu intervine în favoarea poporului Său. El ţine judecata în numele credincioşilor Săi înaintea întregului univers şi îi primeşte în Împărăţia veşnică a lui Hristos, spre care şi-au îndreptat toate speranţele lor.

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 108

 
1. (O cântare. Un psalm al lui David.) Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule! Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!
2. Deşteptaţi-vă, lăută şi harpă! Mă voi trezi în zori de zi.
3. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, Te voi cânta printre neamuri.
4. Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta, până la nori.
5. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul!
6. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin dreapta Ta şi ascultă-ne!
7. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui: „Voi birui, voi împărţi Sihemul, voi măsura Valea Sucot;
8. al Meu este Galaadul, al Meu, Manase; Efraim este întăritura capului Meu, şi Iuda, toiagul Meu de cârmuire;
9. Moab este ligheanul în care Mă spăl; Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului; strig de bucurie asupra ţării filistenilor!”
10. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
11. Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat şi care nu vrei să mai ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?
12. Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului.
13. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi; El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO