Studiul 7 – Trimestrul IV

Joi , 14 noiembrie 2013

 

În cartea Evrei, Pavel ia în discuţie jertfa Domnului Hristos din perspectivă teologică şi, în plus, prezintă câteva dintre implicaţiile ei practice. El precizează în câteva locuri ce se întâmplă cu acela care ignoră jertfa Sa.

7. Ce avertizare dă Pavel în Evrei 6:4-6 şi 10:26-31? La ce atitudini se referă?

Evrei 6

4. Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt,
5. şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor –
6. şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.

Evrei 10

26. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.
28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”
31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

În Epistola către evrei, Pavel arată cât de uimitoare este mântuirea lui Dumnezeu, cum S-a descoperit El pe Sine şi ce a făcut şi face El pentru credincioşi. Exista totuşi o chestiune importantă pe care apostolul s-a simţit nevoit să o abordeze: pericolul de a nu aprecia jertfa Domnului nostru la justa sa valoare. Pentru el, pericolul acesta era practic o „îndepărtare” (vezi Evrei 2:1) şi se pare că aici Pavel are în minte abaterea de la traseu a unui vas care nu mai ajunge la destinaţie. Sarcina principală a credinciosului este să păstreze direcţia.

Evrei 2

1. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.

Unii credincioşi Îl respingeau pe Dumnezeu în mod deliberat, ajungând să trăiască la fel cum trăiseră înainte de a primi Evanghelia. De aceea, în dreptul lor, jertfa lui Hristos nu mai era eficientă (Evrei 10:26-31). Pavel îi avertizează aici atât pe cei puţini, care refuzau în mod făţiş jertfa Domnului, cât şi pe ceilalţi, cărora nici nu le trecea prin minte un astfel de gând. Îndepărtarea de Dumnezeu poate fi de multe ori subtilă şi treptată şi poate avea drept cauză dezaprecierea şi neglijenţa. Tranziţia poate fi insesizabilă. Credinciosul ajunge cu timpul să nu mai aprecieze suficient lucrarea Domnului Hristos, la fel ca Esau care nu mai punea preţ pe dreptul său de întâi născut (Evrei 12:15-17). Nu ar trebui să devenim atât de obişnuiţi cu jertfa lui Hristos, încât să ajungem să o privim ca pe un lucru banal.

Evrei 10

26. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.
28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.”
31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

Evrei 12

15. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.
16. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.
17. Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit; pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.

Pavel nu îşi propune aici să-i sperie pe cititori, dar simte nevoia să le vorbească despre consecinţele îndepărtării de Dumnezeu. Dorinţa sa este ca ei să nu ajungă într-o astfel de situaţie. Dar el nu uită să-i încurajeze să păstreze până la sfârşit credinţa şi speranţa (Evrei 3:6,14; 10:23) şi să-şi aţintească privirea spre Isus (Evrei 12:2).

Evrei 3

6. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.
14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,

Evrei 10

23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.

Evrei 12

2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Ai ajuns să fii prea obişnuit cu adevărul uimitor al răstignirii? De ce este starea aceasta atât de periculoasă? Cum o putem evita?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 99

 
1. Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.
2. Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele.
3. Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!
4. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în Iacov.
5. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!
6. Moise şi Aaron, dintre preoţii Lui, şi Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, şi El i-a ascultat.
7. El le-a vorbit din stâlpul de nor; ei au păzit poruncile Lui şi Legea pe care le-a dat-o El.
8. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.
9. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO