Studiul 2 – Trimestrul IV

Vineri , 11 octombrie 2013

Soarele apune la ora 18:37

 

Citeşte capitolul „Şcoala din lumea cea nouă”, p. 301-309 din Educaţie de Ellen G. White, şi capitolul 42, „Sfârşitul marii lupte” din Tragedia veacurilor.

„Teama de a nu face ca moştenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulţi să spiritualizeze chiar adevărurile care pe noi ne fac să o privim ca pe viitoarea noastră casă. Hristos i-a asigurat pe ucenicii Săi că S-a dus să le pregătească «locaşuri» în casa Tatălui. Cei care acceptă afirmaţiile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi cu totul în necunoştinţă de cauză cu privire la căminul ceresc. Căci «lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc» (1 Corinteni 2:9). Limbajul omenesc nu poate descrie răsplata celor drepţi. Aceasta va fi cunoscută numai de cei care o vor vedea. Nicio minte finită nu poate cuprinde gloria Paradisului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 674, 675

Întrebări pentru discuţie

1. De ce crezi că este important să înţelegem că sanctuarul ceresc al lui Dumnezeu este un loc real? De ce este necesar, totodată, să fim prudenţi şi să nu facem o comparaţie detaliată a templului pământesc cu templul ceresc?

2. În cadrul grupei, reflectaţi mai mult asupra asocierii bisericii cu templul. Cum să înţelegem acest adevăr? Cum putem să împlinim, ca biserică, acest adevăr crucial?

3. „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi” (1 Corinteni 3:16,17). Ce idei ne transmit aceste versete şi cum le putem aplica în viaţa noastră?

4. În cadrul grupei, reflectaţi mai mult asupra ideii că noi suntem „preoţi” acum şi vom fi preoţi după revenirea Domnului Isus. Cum ne îndeplinim acum rolul de preoţi? Cum îl vom îndeplini atunci? Ce ne spune însăşi utilizarea cuvântului „preoţi” despre importanţa sanctuarului în cadrul planului de mântuire?

*

**************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 65

 
1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. O cântare.) Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.
2. Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
3. Mă copleşesc nelegiuirile: dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.
4. Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.
5. În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!
6. El întăreşte munţii prin tăria Lui şi este încins cu putere.
7. El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.
8. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale: Tu umpli de veselie Răsăritul şi Apusul îndepărtat.
9. Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:
10. îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.
11. Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.
12. Câmpiile pustiului sunt adăpate, şi dealurile sunt încinse cu veselie.
13. Păşunile se acoperă de oi, şi văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO