Studiul 12 – Trimestrul III

Joi , 19 septembrie 2013

 

5. Care sunt cei trei paşi pe care spune Domnul Isus să-i urmăm când dorim să soluţionăm un conflict cu un alt membru al bisericii? Cum putem aplica sfaturile Sale astăzi? Matei 18:15-17

Matei 18

15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.

Domnul Isus a dat aceste sfaturi cu intenţia de a păstra conflictul în interiorul unui grup cât mai mic posibil. Dorinţa Sa este ca problema să fie rezolvată direct de cele două persoane implicate. Din acest motiv, El declară: „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur” (Matei 18:15). Pe măsură ce conflictul apărut între doi indivizi se extinde, cuprinzând tot mai mulţi oameni, disputa se înteţeşte. Se formează tabere opuse şi se alcătuiesc planuri de atac. Dar creştinii nu procedează aşa. Ei depun eforturi pentru a rezolva problemele în particular, în spiritul iubirii creştine şi al înţelegerii reciproce, creând astfel o atmosferă propice împăcării, în care Duhul Sfânt să poată lucra.

Se întâmplă totuşi ca apelurile personale la rezolvarea conflictului să rămână fără răspuns. În această situaţie, Isus ne sfătuieşte să luăm cu noi unul sau doi martori. Trebuie reţinut faptul că nu putem trece la pasul al doilea al procesului de reconciliere până când nu am parcurs primul pas. În tot acest timp, urmărim să-i apropiem pe oameni unii de alţii şi nu să-i îndepărtăm. Cel sau cei care însoţesc partea vătămată nu au rolul de a demonstra că aceasta are dreptate sau de a i se alătura în a-l învinovăţi pe cel la care merg. Ei sunt motivaţi de dragostea şi compasiunea creştină şi vin în calitate de consilieri şi de parteneri de rugăciune, pentru a ajuta la apropierea celor două părţi.

Se poate întâmpla însă ca toate tentativele de aplanare a conflictului să dea greş. În această situaţie, Isus ne îndrumă să aducem problema în faţa bisericii. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să suspendăm serviciul divin de dimineaţă pentru rezolvarea unui conflict personal. Locul potrivit pentru prezentarea problemei, în cazul în care cele două părţi nu s-au împăcat după parcurgerea primilor doi paşi, este comitetul bisericii. Scopul pasului al treilea este tot reconcilierea, nu blamarea unei părţi şi dezvinovăţirea celeilalte.

„Nu lăsa ca resentimentul să se transforme în răutate. Nu îngădui ca rana să se infecteze şi să erupă în cuvinte otrăvite, care întinează mintea celor ce le ascultă. Nu permite ca gândurile pline de amărăciune să continue să umple mintea ta şi a lui. Mergi la fratele tău şi vorbeşte cu el despre problema în cauză, cu umilinţă şi cu sinceritate.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 499

*

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 43

 
1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!
2. Tu eşti Dumnezeul care mă ocroteşte: pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmaşului?
3. Trimite lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!
4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea şi Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
5. Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO