Acţiunea vindecătoare a mărturisirii

Studiul 6 – Trimestrul III

Joi , 8 august 2013

 

Mărturisirea păcatului deschide rana vinovăţiei şi îi permite să se cureţe de infecţia păcatului. Ea aduce vindecare din mai multe puncte de vedere: ne deschide inima înaintea harului lui Dumnezeu, ne ajută să acceptăm iertarea oferită fără plată de Domnul Hristos pe cruce, ne face în stare să primim harul Său. De asemenea, ea vindecă relaţiile dintre oameni prin îndepărtarea barierelor dintre ei.

6. Citeşte Psalmii 32:1-8. Ce ni se spune aici despre pocăinţă şi mărturisire?

Psalmii 32

1. Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
2. Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!
3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
4. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.
5. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.
6. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi, chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.
7. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire.
8. „Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

7. Citeşte Faptele 24:16. Ce vrea să spună apostolul Pavel prin aceste cuvinte?

Fapte 24

16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Sentimentul de vinovăţie este bun sau este rău? Depinde! Dacă vine ca urmare a convingerii de păcat aduse în suflet de Duhul Sfânt şi dacă ne conduce la Isus, este bun. Dar, dacă ne-am mărturisit deja păcatul şi totuşi vinovăţia persistă, atunci devine distructiv. „Acest simţământ de vinovăţie poate fi aşezat la piciorul crucii de pe Calvar. Sentimentul de păcătoşenie otrăveşte izvoarele vieţii şi ale fericirii adevărate. Acum, Isus spune: «Lasă totul asupra Mea. Preiau Eu păcatele Tale. Îţi dau pace. Nu mai alunga respectul de sine, căci te-am cumpărat cu preţul sângelui Meu. Eşti al Meu. Eu îţi voi întări voinţa slăbită, îţi voi îndepărta remuşcarea pentru păcat.»” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 305. Remediul pentru sentimentul de vinovăţie este Domnul Isus. Harul Său alungă din sufletul nostru acest simţământ.

Există însă situaţii în care ne mărturisim păcatele şi sentimentul de vinovăţie nu dispare. De ce? O cauză poate fi aceea că Diavolul încearcă să ne fure asigurarea iertării şi a mântuirii. O altă cauză ar putea fi aceea că Duhul Sfânt încearcă să ne indice o problemă apărută în relaţia cu un semen de-al nostru. Dacă am rănit pe cineva, conştiinţa noastră se va linişti numai atunci când îi vom mărturisi greşeala direct celui afectat.

Ce influenţă a avut sentimentul de vinovăţie asupra relaţiei tale cu Domnul şi cu ceilalţi oameni? Ce poţi face pentru a-ţi uşura povara vinovăţiei? Chiar dacă ai greşit şi este normal să te simţi vinovat, ce făgăduinţe biblice poţi invoca pentru a putea merge mai departe?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 1

1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
2. Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.
4. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
5. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.
6. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO