Rugăciunea şi redeşteptarea în cartea Faptele apostolilor

Studiul 2 – Trimestrul III

Duminică , 7 iulie 2013

 

Credincioşii din biserica primara au fost umpluţi cu putere venită de sus. Duhul Sfânt a fost revărsat peste ei într-un mod remarcabil. Inimile au fost mişcate, vieţile au fost schimbate. Evanghelia a pătruns în locurile cele mai neprimitoare şi s-au convertit mii de oameni. În Faptele 2:41 se spune că trei mii de suflete s-au alăturat bisericii într-o singură zi. În Faptele 4:4 se arată că numărul bărbaţilor (femeile şi copiii nu au fost puşi la socoteală) care au crezut „s-a ridicat aproape la cinci mii”. Chiar şi mulţi conducători religioşi care I se împotriviseră lui Isus în timpul vieţii Sale „veneau la credinţă” (Faptele 6:7). Relatarea acestei creşteri fenomenale continuă în Faptele 9, unde se consemnează faptul că biserica din „toată Iudeea, Galileea şi Samaria” „se înmulţea” (Faptele 9:31). În capitolele 10-12, se arată că Evanghelia depăşise deja multe graniţe culturale şi geografice. Sutaşul roman şi vistiernicul împărătesei Etiopiei au primit botezul. Potrivit cu Faptele 1, biserica a pornit cu un număr de circa o sută douăzeci de credincioşi (Faptele 1:13,15), iar spre sfârşitul primului secol, se poate estima că în Imperiul Roman existau cel puţin un milion de creştini. Creşterea este remarcabilă. Care a fost secretul?

Fapte 2

41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.

Fapte 4

4. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.

Fapte 6

7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.

Fapte 9

31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

Fapte 1

13. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov.
15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – şi a zis:

1. Care este cauza majoră a creşterii bisericii din Noul Testament? Faptele 1:4,8,14; 2:42; 4:31,33; 6:3,4.

Fapte 1

4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
14. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

Fapte 2

42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

Fapte 4

31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Fapte 6

3. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
4. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”

Pastorul R. A. Torrey a fost un mare predicator al redeşteptării de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. El a susţinut adunări de redeşteptare în Marea Britanie între anii 1903 şi 1905, iar în America de Nord în 1906 şi 1907. Deplângând programul aglomerat al creştinilor, el a spus într-o ocazie: „Suntem prea ocupaţi ca să ne rugăm şi astfel suntem prea ocupaţi ca să avem putere. Avem o mulţime de activităţi, dar realizăm puţin; avem multe servicii divine, dar puţine convertiri, avem multe structuri, dar rezultate mici.”

Eşti prea ocupat ca să te rogi? Cine poate spune că nu este ocupat? Ce poţi face pentru a-ţi elibera programul şi pentru a găsi timpul necesar pentru rugăciune? Gândeşte-te la toate motivele pe care le invoci pentru a amâna rugăciunea şi la toate pretextele de care te foloseşti pentru a face orice altceva. Ce pierzi atunci când nu îţi iei timp pentru rugăciune?

====================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 11

1. Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis:
2. „Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns şi să creadă limbutul că are dreptate?
3. Vor face vorbele tale deşarte pe oameni să tacă? Şi-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de ruşine?
4. Tu zici: „Felul meu de a vedea este drept, şi sunt curat în ochii Tăi.” –
5. Ah! de ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răspundă
6. şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuşi după fărădelegea ta.
7. Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?
8. Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti?
9. Întinderea ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.
10. Dacă apucă, dacă închide şi cheamă El la judecată, cine-L poate opri?
11. Căci El cunoaşte pe făcătorii de rele, vede uşor pe vinovaţi.
12. Omul dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!
13. Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El.
14. Depărtează-te de fărădelege şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău.
15. Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică;
16. îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.
17. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.
18. Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
19. Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.
20. Dar ochii celor răi se vor topi; ei n-au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea lor!”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO