Studiul 1

Luni , 1 aprilie 2013

 

Când Gomera a comis adulter, Osea s-a simţit trădat, umilit şi făcut de ruşine. Vecinii şi prietenii lui i-au văzut durerea, dar el le-a transmis, prin cuvânt şi faptă, o solie din partea lui Dumnezeu: Israel, „soţia” lui Dumnezeu, făcea exact ce făcuse Gomera; poporul ales comitea adulter spiritual.

Profetul Ieremia l-a comparat pe poporul lui Dumnezeu cu o desfrânată care avea mulţi iubiţi, deşi Domnul îi purtase de grijă (Ieremia 3:1). Ezechiel îl aseamănă pe Israelul idolatru cu o femeie desfrânată care s-a despărţit de adevăratul ei soţ (Ezechiel 16:32). Din acest motiv, în Biblie, idolatria este considerată adulter spiritual.

Ieremia 3

1. El zice: „Când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea spurcată? Şi tu ai curvit cu mulţi ibovnici, şi să te întorci iarăşi la Mine? – zice Domnul.

Ezechiel 16

32. Ai fost femeia preacurvă, care primeşte pe străini în locul bărbatului ei!

3. Ce avertizare îi este dată lui Israel în Osea 2:8,13? În ce privinţe suntem şi noi, adventiştii de ziua a şaptea, în acelaşi pericol?

Osea 2

8. N-a cunoscut că Eu îi dădeam grâul, mustul şi untdelemnul şi au închinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i-l dădeam.
13. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia Baalilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei şi alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine, zice Domnul.

Expresia „grâul, mustul şi untdelemnul” apare şi în Deuteronomul 7:12-14, unde sunt descrise binecuvântările îmbelşugate de care avea să se bucure poporul ales, în virtutea făgăduinţei lui Dumnezeu transmise prin Moise. Pe timpul lui Osea, poporul devenise atât de nerecunoscător faţă de Dumnezeu, atât de absorbit de lumea din jur, încât aducea aceste daruri, primite de la El, drept ofrandă pentru idoli. Avertizarea aceasta este valabilă pentru fiecare dintre noi: să folosim darurile pe care le-am primit de la Domnul în slujba Sa şi nu altfel decât a intenţionat El (Matei 6:24).

Deuteronomul 7

12. Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.
13. El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
14. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; şi la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale.

Matei 6

24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

Ce crede Dumnezeu despre nerecunoştinţa noastră şi despre lipsa de apreciere a binecuvântărilor Sale? Când vedem pe cineva că priveşte cu uşurătate sau că abuzează de darurile noastre, inimile şi mâinile noastre se închid faţă de el. Totuşi aceia care primesc darurile îndurării lui Dumnezeu zi după zi şi an după an folosesc greşit bunătăţile Sale şi neglijează sufletele pentru care Hristos Şi-a dat viaţa. Mijloacele pe cale El li le-a încredinţat pentru a susţine cauza Sa şi pentru a clădi Împărăţia Sa sunt investite în case şi terenuri, sunt irosite pentru satisfacerea mândriei şi a îngăduinţei de sine, iar Dătătorul este uitat.” – Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 7 decembrie 1886

Este atât de uşor să luăm darurile pe care ni le oferă Dumnezeu şi să le utilizăm în mod egoist sau, mai mult, în mod idolatru! Ce putem face concret pentru a preîntâmpina săvârşirea acestui păcat în viaţa noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO