Reaşezarea omului în poziţia de stăpân

Studiul 13

Marți , 26 martie 2013

 

5. Compară Geneza 1:28 cu Ioan 12:31. Ce statut aveau Adam şi Eva în lumea de curând creată? Cine le-a luat cu forţa această autoritate şi a devenit stăpânitorul lumii acesteia?

Geneza 1

28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Ioan 12

31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

La început, statutul de stăpânitor al lumii i-a fost încredinţat lui Adam. Dar, după ce a păcătuit, acest statut a fost ştirbit. Satana a început să îşi exercite puterea asupra planetei, generând degradarea şi violenţa pe care le observăm pretutindeni în jurul nostru.

Din fericire, după Golgota, Domnul Isus a redobândit autoritatea asupra pământului (vezi Matei 28:18, Apocalipsa 12:10, Ioan 12:31). Lui Satana îi este îngăduit să acţioneze pe pământ şi să producă distrugeri, însă ne putem bucura ştiind că zilele lui sunt numărate: biruinţa Domnului Hristos pe cruce garantează acest lucru.

Matei 28

18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Apocalipsa 12

10. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Ioan 12

31. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.

6. Ce adevăruri putem desprinde din 2 Timotei 2:11,12 şi Apocalipsa 5:10? Vezi şi 1 Corinteni 6:2,3.

2 Timotei 2

11. Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor.
12. Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea.

Apocalipsa 5

10. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”

1 Corinteni 6

2. Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?
3. Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?

Cei mântuiţi vor primi autoritatea de fi împăraţi şi preoţi. Statutul de împărat implică ideea de autoritate; statutul de preot transmite ideea de intermediere între Dumnezeu şi alte fiinţe; probabil că aici este vorba de fiinţele din alte lumi create, care nu au cunoscut niciodată păcatul şi nenorocirile pe care el le aduce.

Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu mântuiţilor lui Dumnezeu. Neîncătuşaţi de moarte, ei îşi iau zborul neobosit către lumile îndepărtate – lumi care au fost mişcate de durere la vederea necazului oamenilor şi au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre un suflet salvat. Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului ajung părtaşi la bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute.” (Tragedia veacurilor, pag. 677)

Ce crezi că înseamnă să ajungem „părtaşi la bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute”? Ce am putea învăţa de la fiinţele necăzute? Ce ar putea ele să înveţe de la noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO