Grija faţă de vieţuitoarele pământului

Studiul 10

Luni , 4 martie 2013

 

3. Ce ni se spune în Psalmii 50:10, referitor la calitatea omului de administrator, sau ispravnic?

Psalmii 50

10. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.

4.Citeşte Apocalipsa 4:11. În ce tip de raport aşază acest text concepţia existenţei unui Creator faţă de concepţia ateistă, potrivit căreia lumea nu are un Creator, ci a venit la existenţă din pură întâmplare?

Apocalipsa 4

11. „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Crearea animalelor nu a fost un accident sau o idee venită ulterior, ci a făcut parte din planul lui Dumnezeu. A fost voia Sa ca ele să existe. Atitudinea noastră faţă de ele ar trebui să se bazeze tocmai pe acest principiu (vezi şi Exodul 23:5,12; Proverbele 12:10; Luca 14:5).

Exodul 23

5. Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.
12. Timp de şase zile, să-ţi faci lucrul. Dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul şi măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale şi străinul să aibă răgaz şi să răsufle.

Proverbe 12

10. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

Luca 14

5. Pe urmă le-a zis: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?”

În general, este recunoscut faptul că indiferenţa faţă de suferinţa animalelor şi cruzimea faţă de ele sunt simptome ale tulburărilor de personalitate. Aceste două atitudini sunt combătute de multe organizaţii care promovează grija faţă de animale.

Însă, pe de altă parte, unele grupări au mers atât de departe, încât au declarat că, în esenţă, oamenii nu sunt mai importanţi decât animalele şi că, de aceea, oamenii nu ar trebui să beneficieze de un tratament preferenţial. Ideea aceasta este rezultatul logic al modelului evoluţionist de interpretare a originilor omului. În definitiv, dacă nu ne despart de animale decât timpul şi întâmplarea, atunci cu ce suntem noi mai speciali decât ele? Ba mai mult, un filosof a susţinut că un pui de găină şi chiar un peşte este un „individ” în mai mare măsură decât este un fetus care se formează în uter sau chiar decât un nou-născut. Poate că ideea aceasta ni se pare ridicolă, dar ea poate fi desprinsă din concepţia evoluţionist ateistă, dacă mergem pe firul logic al acestei concepţii despre originile omului.

Scriptura nu susţine astfel de idei. Spre deosebire de animale, oamenii au un statut special în planul lui Dumnezeu (vezi Geneza 3:21; Exodul 29:38; Leviticul 11:3).

Geneza 3

21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

Exodul 29

38. Iată ce să jertfeşti pe altar: doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat.

Leviticul 11

3. Să mâncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă.

Încearcă să te pui în locul unui adept al concepţiei evoluţionismului ateist şi să cântăreşti motivele pe baza cărora animalele ar trebui tratate exact la fel ca oamenii. Te ajută acest exerciţiu să înţelegi mai bine faptul că presupoziţiile determină în mod direct concluziile la care ajungem?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO