Studiul 5

Luni , 28 ianuarie 2013

 

2. Citeşte Geneza 1:26-28. Ce înzestrare specială au primit oamenii, spre deosebire de animale?

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Ce înseamnă practic „chipul lui Dumnezeu”? Întrebarea aceasta a generat multe discuţii, iar părerile sunt împărţite. Totuşi versetele ne oferă câteva indicii. În primul rând, observăm că a fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă a te asemăna cu El în anumite privinţe. Un prim aspect important în care omul se aseamănă cu Creatorul este acela al stăpânirii peste toate vieţuitoarele. După cum Dumnezeu este suveran peste toate, tot aşa omul a primit autoritatea de a stăpâni peste peşti, păsări şi animalele terestre.

De asemenea, observăm că Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru”, făcând astfel referire la pluralitatea Dumnezeirii. Apoi l-a creat pe om parte bărbătească şi parte femeiască. Chipul Său nu este pe deplin reflectat de un individ decât prin relaţie. După cum Dumnezeirea Se manifestă prin trei Persoane între care există o relaţie strânsă, tot la fel „chipul Său” este exprimat prin relaţia dintre bărbat şi femeie. Capacitatea de a lega relaţii face parte din „chipul lui Dumnezeu”. Relaţiile implică în mod categoric anumite obligaţii şi responsabilităţi, aspecte care ţin de moralitate. Aşadar, aici găsim motivul pentru care moralitatea are la bază istoria creaţiunii.

3. Citeşte Geneza 9:6 şi Iacov 3:9. Ce relaţie există între ideea că omul este creat „după chipul lui Dumnezeu” şi conceptul de moralitate?

Geneza 9

6. Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.

Iacov 3

9. Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru, şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.
 

Oamenii s-au străduit mai multe milenii la rând să înţeleagă problema moralităţii. Până să intrăm în subiectul tipului adecvat de moralitate, întâlnim nenumărate aspecte problematice în însăşi ideea de moralitate. De ce oamenii, spre deosebire de gândaci, purici sau maimuţe, trebuie să aibă o conştiinţă morală (capacitatea de a distinge între bine şi rău)? Cum pot fiinţele umane, create în esenţă din materie amorală (cuarci, gluoni, electroni etc.) să fie conştientizeze conceptul de morală? Răspunsul se găseşte în primele capitole ale Bibliei care ne arată că oamenii sunt fiinţe morale create „după chipul lui Dumnezeu”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO