Studiul 5

Sambata , 26 ianuarie 2013

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Geneza 2:16,17; 1:26-28; Iacov 3:9; Faptele apostolilor 17:26; Proverbele 14:31; Matei 5:44-48; Apocalipsa 20:11-13.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci, după plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.»” (Geneza 2:16,17)

Unul dintre subiectele preferate de discuţie ale oamenilor este cel al drepturilor omului. De la Magna Carta (1215) la Declaraţia franceză a drepturilor omului şi ale cetăţeanului (1789) şi până la diferitele declaraţii ale Naţiunilor Unite, toate promovează ideea că fiinţele umane au anumite „drepturi inalienabile”, drepturi de care nimeni nu le poate priva. Ele ne aparţin în virtutea faptului că suntem oameni (cel puţin aşa se afirmă în aceste documente).

Rămâne totuşi o întrebare: Ce înseamnă aceste drepturi? Cum putem stabili ce sunt ele? Se pot ele schimba? Dacă da, cum anume? Cum ne putem bucura de aceste drepturi?

De exemplu, în unele state, femeile nu au avut „dreptul” de a vota până în secolul al XX-lea (în unele ţări, ele încă nu au primit aceste drept). Cum poate un guvern să le ofere oamenilor un drept care este de la bun început un drept „inalienabil”?

Iată câteva întrebări grele. Răspunsurile la aceste întrebări sunt legate în mod inseparabil de originile omului, temă pe care o abordăm în acest studiu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO