Studiul 3

Marti , 15 ianuarie 2013

 

În Geneza 1:24-31, se spune că animalele terestre şi oamenii au fost creaţi în ziua a şasea. La fel ca în cazul corelaţiei dintre ziua a doua şi ziua a cincea, observăm şi aici o corelaţie între despărţirea uscatului de ape din ziua a treia şi umplerea pământului din ziua a şasea. Şi de data aceasta, observăm derularea ordonată, cu un scop bine determinat, a evenimentelor creaţiunii, în concordanţă cu Dumnezeul ordinii (compară cu 1 Corinteni 14:33).

Geneza 1

24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
29. Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

1 Corinteni 14

33. căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor.

La fel ca în cazul animalelor create în ziua a cincea, formularea textului ne indică faptul că în ziua a şasea au fost create numeroase tipuri de animale. De asemenea, au fost create mai multe varietăţi de animale sălbatice, animale domestice şi animale târâtoare.

Nu există un strămoş unic pentru toate animalele terestre; din contră, Dumnezeu a creat mai multe familii distincte de animale.

Observă expresia „după soiul lor” sau celelalte expresii similare din Geneza 1:11,21,24,25. Unii au încercat să vină cu această expresie în sprijinul ideii că au existat soiuri fixe, idee preluată din filosofia greacă. Grecii antici considerau că fiecare individ era expresia imperfectă a unui ideal neschimbător, cunoscut sub denumirea de „tip”. Totuşi fixismul speciilor nu e în concordanţă cu învăţătura biblică, potrivit căreia toată natura a suferit din cauza blestemului păcatului (Romani 8:19-22). Noi ştim că speciile au suferit transformări din ceea ce citim în blestemele din Geneza 3 (Ellen G. White a scris despre „blestemul întreit” care a căzut asupra pământului – blestemul de după căderea în păcat, blestemul de după păcatul lui Cain şi blestemul de după potop) şi din ceea ce vedem la paraziţii şi la animalele de pradă care produc atât de multă suferinţă şi violenţă. Ca să înţelegem sensul expresiei „după soiul lor”, trebuie să studiem contextul în care ea este utilizată.

Geneza 1

11. Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Romani 8

19. De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
20. Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
21. că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
22. Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.

3.Citeşte Geneza 6:20, 7:14 şi Leviticul 11:14-22. În ce context apare expresia „după soiul lor” sau o expresie echivalentă? Cum ne ajută aceste pasaje să înţelegem expresia din Geneza 1?

Geneza 6

20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.

Geneza 7

14. ei şi toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.

Leviticul 11

14. şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui;
15. corbul şi toate soiurile lui;
16. struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui;
17. huhurezul, eretele şi cocostârcul;
18. lebăda, pelicanul şi corbul de mare;
19. barza, bâtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.
20. Să priviţi ca o urâciune orice târâtoare care zboară şi umblă pe patru picioare.
21. Dar dintre toate târâtoarele care zboară şi umblă pe patru picioare, să mâncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung ca să poată sări pe pământ.
22. Iată pe care să le mâncaţi: lăcusta, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după soiurile lor.

Expresia „după soiul lor” şi celelalte expresii echivalente nu trebuie interpretate în sensul unei reguli de reproducere. Dimpotrivă, ea se referă la faptul că existau diferite soiuri de creaturi în relatările respective. Unele versiuni ale Bibliei utilizează expresia „de soiuri diferite” ceea ce pare a respecta mai bine contextul. Expresia aceasta nu vorbeşte despre fixitatea speciilor, ci despre diversitatea făpturilor create în ziua a şasea. Încă de la momentul în care au fost create, au existat multe tipuri de plante şi de animale.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO