Studiul 2

Vineri , 11 ianuarie 2013

 

Deşi Scriptura nu afirmă acest lucru în mod direct, avem câteva motive biblice temeinice să credem că universul a existat cu mult înainte de începutul vieţii pe pământ. Mai întâi, în Iov 38:4-6, Dumnezeu afirmă că existau fiinţe vii care au scos strigăte de veselie atunci când El a întocmit pământul. Aceasta implică existenţa unor fiinţe în univers înainte de crearea pământului. Menţiunea din 1 Corinteni 4:9 legată de universul care ne priveşte poate face referire la aceeaşi categorie de fiinţe. Apoi, şarpele era prezent în Grădina Edenului înainte ca Adam şi Eva să păcătuiască. În Apocalipsa 12:9, se spune că acest şarpe este Satana, care a fost alungat din cer. Isus a declarat că a fost prezent la alungarea lui (Luca 10:18). Ezechiel 28:14,15 vorbeşte despre un heruvim acoperitor care la început a fost desăvârşit, dar care s-a răzvrătit. Aceasta înseamnă că a trecut un timp până la răzvrătirea lui Satana şi că el exista undeva, în univers. Textele acestea ne arată că Adam şi Eva nu au fost primele fiinţe create.

Iov 38

4. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
5. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
6. Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,

1 Corinteni 4

9. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte osândiţi la moarte; fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.

Apocalipsa 12

9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

Luca 10

18. Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.

Ezechiel 28

14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.

Când a ieşit din mâna Creatorului său, pământul era deosebit de frumos. Suprafaţa sa era variat dispusă, cu munţi, dealuri şi câmpii, intersectate, din loc în loc, de râuri mari şi lacuri încântătoare; dar dealurile şi munţii nu erau prăpăstioşi şi accidentaţi, plini de coborâşuri ameţitoare şi abisuri înspăimântătoare, aşa cum sunt astăzi; vârfurile ascuţite şi inegale ale munţilor pământului erau îngropate sub pământul roditor, care făcea ca pretutindeni să crească o vegetaţie luxuriantă. Nu existau mlaştini nesănătoase sau pământuri aride. Tufişuri pline de farmec şi flori delicate se înfăţişau ochilor în orice parte ai fi privit. Înălţimile erau acoperite de copaci mult mai falnici decât cei care există astăzi. Aerul era curat şi sănătos, nepoluat de miasme otrăvitoare. Întreaga privelişte întrecea în frumuseţe chiar şi grădina cea mai bogat ornamentată a celui mai de seamă palat. Oştile cereşti priveau scena cu încântare şi se bucurau la vederea minunatelor lucrări ale lui Dumnezeu.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 44)

Întrebări pentru discuţie

1. Încearcă să identifici cât mai multe particularităţi ale planetei noastre, care arată că ea a fost făcută după un plan.

2. Ce argumente poţi aduce pentru a demonstra că teoria evoluţionistă nu poate fi armonizată cu doctrina Bibliei cu privire la crearea pământului?

3. În primele capitole din Geneza sunt câteva lucruri pe care nu le putem explica. De ce totuşi nu putem respinge faptul că ea este o relatare literală a modului în care Dumnezeu a creat lumea noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO