Studiul 1

Vineri , 4 decembrie 2013

 

„Lucrarea de creaţiune nu poate fi explicată niciodată prin ştiinţă. Ce ştiinţă poate lămuri taina vieţii?

Teoria că Dumnezeu nu a creat şi materia atunci când a adus lumea la fiinţă este neîntemeiată. La plămădirea lumii noastre, Dumnezeu nu a fost îndatorat unei materii preexistente. Dimpotrivă, toate lucrurile materiale şi spirituale au apărut înaintea Domnului Iehova la glasul Lui şi au fost create în vederea planului Său. Cerurile şi toată oştirea lor, pământul şi toate lucrurile de pe el nu sunt doar lucrarea mâinii Sale; ele au luat fiinţă prin suflarea gurii Sale.” (Mărturii, vol. 8, pag. 258, 259)

„El n-a descoperit niciodată oamenilor modul exact în care a adus la îndeplinire lucrarea creaţiunii. Înţelepciunea omenească nu poate pătrunde tainele Celui Preaînalt. Puterea Sa creatoare este tot atât de nepătrunsă ca şi existenţa Sa.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 113)

Întrebări pentru discuţie

În cadrul grupei, discutaţi despre răspunsul dat la întrebarea finală de la secţiunea de duminică.

1. Ştiinţa vorbeşte despre aşa-numitele „coincidenţe antropice” (din cuvântul grecesc anthropos care înseamnă „om”), despre echilibrul extraordinar de fin existent între forţele naturii, echilibru care face posibilă existenţa omului. Trebuie totuşi să observăm utilizarea tendenţioasă a cuvântului coincidenţe. Dacă nu crezi în Dumnezeu, trebuie să pui pe seama simplei coincidenţe aceste echilibre uimitoare. Cum poţi arăta că este mai rezonabil să crezi că aceste echilibre au fost realizate de Dumnezeul Creator decât să le consideri nişte simplecoincidenţe”?

2. Gândeşte-te cu câtă dragoste i-a creat Dumnezeu pe Adam şi pe Eva şi le-a oferit drept cămin o grădină frumoasă, deşi ştia că avea să sufere şi să moară pe Golgota din cauza oamenilor pe care îi crea. Ce aflăm despre dragostea lui Dumnezeu din decizia Sa de a continua totuşi să creeze?

3. Compară teoria Big Bangului cu descrierea facerii lumii din Geneza 1:1. Ar putea fi Big Bangul o ilustrare potrivită a modului în care universul a venit la existenţă prin Cuvântul lui Dumnezeu? Ce întrebări sau probleme ridică această idee? De ce e periculos să asociem teologia noastră cu o teorie ştiinţifică (mai ales că ştiinţa se schimbă atât de frecvent)?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO