Studiul 12

Vineri , 21 decembrie 2012

 

Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, în Sanctuarul de sus, este tot atât de importantă pentru Planul de Mântuire ca moartea Sa pe cruce. Prin moartea Sa, El a început acea lucrare pe care, după înviere, S-a înălţat să o încheie în ceruri. Trebuie să intrăm prin credinţă dincolo de perdea «unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător» (Evrei 6:20). Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe Calvar. Acolo putem avea o înţelegere mai clară a tainelor mântuirii. Mântuirea omului a fost adusă la îndeplinire cu un preţ infinit pentru Cer. (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 489)

Pentru cel credincios, Hristos este Învierea şi Viaţa. Prin Mântuitorul nostru, s-a recâştigat viaţa care se pierduse prin păcat, deoarece El are viaţă în Sine pentru a-l învia pe acela pe care El voieşte. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viaţa pe care Şi-a dat-o în trup omenesc, o ia din nou şi o dă omenirii. (Idem, Hristos, Lumina lumii, pag. 786, 787)

Întrebări pentru discuţie

1. S-a afirmat că „existenţa unui sanctuar în cer era teologia standard printre teologii puritani”. Este uşor de înţeles motivul pentru care lucrarea de mijlocire a lui Hristos trebuie considerată o doctrină foarte importantă. În definitiv, o mare parte a Vechiului Testament are în centru Sanctuarul. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în Noul Testament! Ce înţelegem de aici despre importanţa acestei doctrine?

2. Meditează la Evrei 9:23, un text care i-a pus în încurcătură pe cercetătorii Bibliei din toate secolele, pentru că nu puteau înţelege cum este posibil ca lucrurile cereşti să aibă nevoie de curăţire. Şi noi, adventiştii de ziua a şaptea, avem încă multe de învăţat. Cum ne ajută Daniel 8:14 să înţelegem mai bine acest concept important?

Evrei 9

23. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea.

Daniel 8

14. Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”

3. Învierea lui Hristos este absolut esenţială pentru credinţa creştină. Fără ea nu am avea nimic. Citeşte 1 Corinteni 15:1-6. Observă cum încearcă Pavel să îi convingă pe cititorii săi că învierea lui Hristos este o realitate. Observă în special versetul 6. Ce ne spune el aici? De ce subliniază el faptul că mulţi oameni cărora li S-a arătat Hristos erau încă în viaţă în momentul acela? Cu alte cuvinte, el spune: „Nu e nevoie să mă credeţi pe mine. Puteţi să întrebaţi sutele de oameni care L-au văzut cu ochii lor!” O persoană nesigură de învăţăturile pe care le prezintă nu ar putea folosi un astfel de argument. Ce alte dovezi biblice ne pot întări convingerea că învierea lui Hristos a fost reală?

1 Corinteni 15

1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.
3. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
4. că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO