Studiul 10

Vineri , 7 decembrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Tragedia veacurilor, cap. 25.

Dumnezeu vrea să înţelegem că El are dreptul asupra minţii, sufletului, trupului şi duhului nostru – asupra a tot ce avem. Noi suntem ai Săi prin faptul că ne-a creat şi ne-a răscumpărat. În calitate de Creator al nostru, El ne cere slujirea întreagă. În calitate de Răscumpărător, El pretinde dragostea noastră şi are dreptul la ea – la o dragoste fără seamăn … Trupul nostru, sufletul nostru, viaţa noastră sunt ale Lui nu numai pentru că El ni le-a dat fără plată, ci şi pentru că ne oferă necontenit beneficiile Sale şi ne dă puterea de a ne întrebuinţa capacităţile …” (Ellen G. White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 245)

După cum spune Domnul: «Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti …,atunci te vei putea desfăta în Domnul» (Isaia 58:13,14). Pentru toţi cei care îl primesc ca pe un semn al puterii creatoare şi răscumpărătoare a lui Hristos, Sabatul va fi o desfătare. Ei Îl văd în el pe Hristos şi se desfată în El. Sabatul le îndreaptă privirea spre lucrările mâinilor lui Dumnezeu ca o dovadă a puterii Sale de a ne răscumpăra. El ne reaminteşte de pacea pierdută a Edenului şi, totodată, ne vorbeşte despre pacea refăcută prin Mântuitorul. Şi fiecare lucru din natură repetă invitaţia Sa: «Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.»” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 289)

Întrebări pentru discuţie

1. Ieremia 31:33 spune: „Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” Unii aduc acest text drept argument că Legea (sau, mai degrabă, Sabatul zilei a şaptea) a fost desfiinţată în cadrul noului legământ. Ce este greşit în această argumentaţie? Cum sprijină textul acesta poziţia adventiştilor de ziua a şaptea cu privire la Lege (inclusiv la Sabat)?

2. Noi credem că Legea (inclusiv Sabatul) trebuie păzită. Ce trebuie să facem pentru a ne feri de capcana legalismului? În cadrul grupei, arătaţi ce este legalismul şi cum îl putem evita.

3. Gândeşte-te la rolul Legii în marea luptă. De ce îşi îndreaptă Satana atacul în principal asupra poruncii Sabatului? Ce anume urmăreşte el?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO