Studiul 5

Duminica , 28 octombrie 2012

 

Creştinismul este religia răscumpărării. El susţine că omul este salvat de degradarea adusă de păcat prin ceea ce a făcut pentru el altcineva, adică Domnul Isus. Religia creştină nu este o religie a legii, în care omul poate scăpa de condamnare prin eforturile sale de a face fapte bune. Este o religie a răscumpărării, întrucât, potrivit Bibliei, fără Hristos, noi suntem robi ai păcatului (Ioan 8:34) şi ne aflăm sub condamnarea la moarte (Romani 6:23). Noi nu putem ieşi singuri din această stare. Situaţia în care se află păcătosul impune o intervenţie din exterior, iar intervenţia aceasta presupune plătirea unui preţ. Potrivit învăţăturii clare a Noului Testament, preţul acesta a fost moartea lui Isus pe cruce.

Ioan 8

34. „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.

Romani 6

23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

1. Ce ne spun despre răscumpărare pasajele următoare?

Isaia 35

10. Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

Marcu 10

45. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”

Galateni 4

4. Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
5. ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

Tit 2

14. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Evrei 9

12. şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.

1 Petru 1

18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Din perspectiva Noului Testament, moartea răscumpărătoare a lui Isus Hristos este sacrificială şi înlocuitoare. El S-a aşezat în locul nostru, S-a jertfit în locul nostru şi a suferit de dragul nostru soarta noastră, pentru ca noi să nu mai avem parte de ea. Unii resping ideea aceasta fiindcă nu pot accepta gândul ca un om să sufere în locul altui om (în special în locul unuia care este vinovat), dar ea este esenţa mesajului Evangheliei.

Aşadar, când vorbeşte despre răscumpărare, Noul Testament vrea să spună că Hristos a plătit preţul de răscumpărare … În măsura în care preţul plătit trebuie să corespundă achiziţiei făcute, lucrul acesta indicăechivalenţă, o substituire.” (Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, pag. 61)

Gândeşte-te la câteva lucruri din viaţa ta pe care le consideri imposibil de schimbat, în dreptul cărora eşti convins(ă) că nu poţi face nimic. Gândeşte-te acum că nu putem face absolut nimic pentru a ne salva singuri. Cum ne ajută gândul acesta să înţelegem ce a făcut Domnul Hristos pentru noi pe cruce? Ce impact ar trebui să aibă asupra vieţii noastre conştientizarea acestui fapt?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO