Studiul 3

Vineri , 19 octombrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, cap. 2

„La început, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. El era în perfectă armonie cu natura şi cu Legea lui Dumnezeu, iar principiile neprihănirii erau înscrise în inima sa. Însă păcatul l-a înstrăinat de Creatorul său. El n-a mai reflectat chipul divin. Inima lui a intrat în conflict cu principiile Legii lui Dumnezeu. «Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună» (Romani 8:7). Însă «atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu» pentru ca omul să poată fi împăcat cu Dumnezeu. Prin meritele lui Hristos, el poate fi readus în acord cu Cel care l-a creat. Inima lui trebuie să fie reînnoită prin har divin. Omul trebuie să aibă o viaţă nouă, de sus. Această schimbare este naşterea din nou, fără de care, spunea Isus, nimeni «nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu» Ioan 3:16,3.” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 467)

„Adevăratul scop al educaţiei este acela de a reface în om chipul lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. L-a înzestrat cu însuşiri nobile. Mintea lui era echilibrată şi toate puterile fiinţei lui erau armonioase. Dar căderea în păcat şi efectele lui au pervertit aceste daruri. Păcatul a pătat şi a şters aproape cu totul chipul lui Dumnezeu din om. Pentru a reface chipul acesta, a fost făcut Planul Mântuirii, iar omului i s-a dat un timp de har.” (Patriarhi şi profeţi, pag. 595)

Întrebări pentru discuţie

1. Se potriveşte teoria evoluţiei în cadrul tabloului marii lupte? Cum a întrebuinţat Satana această teorie pentru a demola credinţa în Biblie?

2. Caută toate textele din Noul Testament care vorbesc despre Adam. Credeau scriitorii Noului Testament că Adam a fost o fiinţă reală? De ce este lucrul acesta important pentru speranţa pe care o avem în Isus şi pentru concepţia noastră despre noi înşine şi despre modul în care am ajuns în situaţia aceasta?

3. Meditează mai mult la ideea refacerii noastre după chipul lui Dumnezeu. Cum să înţelegem ideea aceasta, mai ales că suntem nişte fiinţe supuse degradării, morţii şi bolii?

4. Cele două teorii fundamentale ale fizicii – teoria cuantică şi teoria relativităţii – se contrazic una pe cealaltă. Ce ne spune aceasta despre prudenţa pe care trebuie să o manifestăm atunci când acceptăm un lucru ca fiind „adevărat” doar pentru că ştiinţa susţine că este aşa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO