Studiul 2

Vineri , 12 octombrie 2012

 

Citeşte Ellen G. White, Divina vindecare, cap. „Primejdia reprezentată de cunoaşterea speculativă”; Mărturii, vol. 5, cap. „Şi Cuvântul S-a făcut trup”; Tragedia veacurilor, „Introducere”.

„Lui Dumnezeu I-a făcut plăcere să îi transmită lumii adevărul Său prin intermediul oamenilor şi El Însuşi, prin Duhul Său cel Sfânt, i-a pregătit şi i-a înzestrat să facă această lucrare. El le-a îndrumat mintea să aleagă ce să vorbească şi ce să scrie. Deşi le-a fost încredinţată unor vase de lut, comoara îşi are originea în ceruri. Deşi este transmisă prin exprimarea imperfectă a limbii omeneşti, mărturia este a lui Dumnezeu, iar copilul ascultător şi credincios al lui Dumnezeu vede în ea slava unei puteri divine pline de har şi de adevăr.

Dumnezeu, în Cuvântul Său, le-a încredinţat oamenilor cunoştinţele necesare pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o revelaţie infailibilă, autorizată, a voinţei Sale. Ele reprezintă standardul pentru caracter, descoperitorul doctrinelor şi testul experienţei. «Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună» – 2 Timotei 3:16,17.” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 8, 9)

Întrebări pentru discuţie

1. Cât de demne de încredere sunt concluziile despre caracterul şi natura lui Dumnezeu pe care le desprindem din alte surse, în afară de Biblie? În ce măsură putem apela şi la alte surse pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu? La ce surse putem apela? De unde putem şti că informaţiile pe care ele ni le oferă sunt corecte?

2. Ştiinţa şi tehnologia sunt în mare parte o binecuvântare pentru omenire. De asemenea, ştiinţa ne-a ajutat să înţelegem mai bine puterea lui Dumnezeu (de exemplu, ne-a ajutat să înţelegem complexitatea vieţii). Care sunt limitele evidente ale ştiinţei din perspectiva a ceea ce ne poate învăţa ea despre Dumnezeu? În ce situaţii ne împiedică ştiinţa să Îl cunoaştem pe Dumnezeu cu adevărat?

3. De ce doctrina despre cele trei Persoane ale Dumnezeirii este atât de importantă pentru adventiştii de ziua a şaptea? Gândeşte-te ce ar însemna, de exemplu, dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu pe deplin?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO