Studiul 13

Vineri , 28 septembrie 2012

 

Credincioşii tesaloniceni erau foarte mult tulburaţi de oamenii care veneau printre ei cu idei şi învăţături fanatice. […] Biserica fusese organizată cum trebuie şi fuseseră rânduiţi slujbaşi ca să servească drept slujitori ai Evangheliei şi diaconi. Însă erau unii încăpăţânaţi şi impulsivi, care refuzau să se supună celor ce deţineau poziţii de autoritate în biserică.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 261

În timpul activităţii sale în Tesalonic, Pavel nu a depins în totul numai de câştigul de pe urma muncii sale. […] (Filip. 4,16). Cu toate că primise acest ajutor, el avea mare grijă să le dea tesalonicenilor o pildă de hărnicie, pentru ca nimeni să nu-l poată învinui pe nedrept de lăcomie şi pentru ca cei care aveau vederi fanatice cu privire la munca manuală să primească o mustrare practică.” – Ibidem, pag. 348, 349

Obiceiul de a-i susţine pe cei leneşi prin daruri personale sau din banii bisericii îi încurajează în obiceiurile păcătoase, iar metoda aceasta trebuie evitată cu mare atenţie. Orice bărbat, femeie şi copil ar trebui să înveţe să facă o muncă practică şi utilă. Toţi trebuie să înveţe o meserie. Poate că vor învăţa să facă corturi sau poate că vor învăţa alte meserii, dar toţi trebuie învăţaţi să-şi folosească membrele corpului într-un anumit scop, iar Dumnezeu este pregătit şi dispus să dezvolte capacitatea de adaptare a acelora care se deprind să fie harnici.” – Comentariile Ellen White în CBAZŞ, vol. 7, pag. 912

Întrebări pentru discuţie

1. Cum poate biserica să menţină echilibrul între adevărurile confirmate în trecut şi ascultarea de lumina mai mare descoperită acum? Cum putem şti dacă lumina „nouă” nu este o amăgire?

2. Cum să ne purtăm cu membrii dezordonaţi şi dificili care par să fie tot timpul nemulţumiţi de ceva? Dar cu cei care îşi exprimă îngrijorarea faţă de nişte probleme reale?

3. Sintetizează mesajul transmis de Pavel tesalonicenilor prin aceste două epistole, astfel încât el să fie relevant pentru situaţia din biserica ta.

Rezumat: Cele două epistole ale lui Pavel către tesaloniceni ne-au învăţat foarte multe despre cum să existăm ca biserică într-un mediu dificil. Oricât de diferit ar fi contextul în care a trăit Pavel faţă de contextul actual, principiile sale sunt neschimbătoare şi eterne pentru că sunt inspirate de Domnul Însuşi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO