Avem încredere în Domnul (2 Tesaloniceni 3:1-5)

Studiul 13

Luni , 24 septembrie 2012

 

În lumea contemporană, oamenii râd de ideea că Satana ar fi o fiinţă reală. Pentru ei, Satana este un personaj mitologic, un vestigiu al unei epoci superstiţioase şi preştiinţifice. În opinia lor, binele şi răul nu sunt decât consecinţele legii cauzei şi efectului; pentru alţii, binele şi răul nu sunt decât nişte concepte culturale specifice anumitor timpuri şi locuri.

Totuşi Biblia declară foarte clar că Satana este o fiinţă reală. În anumite părţi ale lumii, îi este uşor să se ascundă în spatele imaginii unui diavol roşu încornorat sau chiar acceptă să fie astfel luat în derâdere. Caricatura are în mare parte darul de a-i determina pe oameni să creadă că el nu este real şi lucrul acesta îi convine.

2.Citeşte 2 Tesaloniceni 3:1-5. În ciuda tuturor piedicilor din calea credinţei, Pavel are încredere. Pe ce se bazează încrederea lui? Cu ce condiţie putem să o avem şi noi? Luca 10:25-28; Deuteronomul 8:1.

2 Tesaloniceni 3

1. Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi,
2. şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.
3. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
4. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim.
5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

Luca 10

25. Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
26. Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”
27. El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
28. „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.”

Deuteronomul 8

1. Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.

Pavel începe pasajul cu cererea ca tesalonicenii să se roage pentru ca Evanghelia să se răspândească repede şi să fie onorată prin lucrarea lui. De asemenea, el le cere să se roage ca să fie izbăviţi de oamenii răi (2 Tes.3:2). Cererea aceasta ne lasă să înţelegem că are în minte anumiţi oameni pe care destinatarii epistolei îi cunosc.

2 Tesaloniceni 3

2. şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.

În continuare, Pavel recurge la un joc de cuvinte (2 Tes. 3:2,3). Nu toţi oamenii au „credinţă” (nu cred în Dumnezeu şi nu Îi sunt loiali), dar Domnul este „credincios” (demn de încredere, El este sursa credinţei şi a loialităţii). Domnul este demn de încredere şi îi va păzi de cel rău, adică de Satana. Vestea bună este că, deşi Satana este mai puternic decât noi, Domnul este mai puternic decât el şi noi putem găsi adăpost şi putere în Domnul.

2 Tesaloniceni 3

2. şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.
3. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

În încheierea pasajului (vers. 4,5), Pavel îi apreciază încă o dată pe tesaloniceni şi înalţă o rugăciune pentru ei. El are încredere că ei fac şi că vor continua să facă ceea ce el le-a cerut, în ciuda piedicilor puse de Satana şi de oamenii prin care acesta lucrează. El se roagă ca Domnul să le îndrepte inimile spre „dragostea lui Dumnezeu” şi spre „răbdarea lui Hristos”.

În ciuda multelor încercări şi suferinţe, epistolele lui Pavel sunt întotdeauna pline de credinţă, speranţă şi încredere. Cum ne putem deprinde să fim plini de credinţă, speranţă şi încredere în pofida circumstanţelor adeseori dificile?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO