Studiul 10

Vineri , 7 septembrie 2012

 

„[În copilărie] Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa. Se cere multă răbdare şi spiritualitate pentru a aduce religia Bibliei în viaţa de familie şi în atelier, pentru a suporta presiunea treburilor pământeşti şi, totodată, a urmări numai slava lui Dumnezeu. În această privinţă, Hristos a fost un ajutor. El n-a fost niciodată atât de plin de grijile lumeşti, încât să nu aibă timp sau preocupare pentru lucrurile cereşti. Deseori, Îşi exprima bucuria inimii cântând psalmi şi melodii cereşti. Deseori, locuitorii din Nazaret Îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu. El avea comuniune cu Cerul prin cântec; iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii, erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau a-i izgoni pe îngerii cei răi şi, asemenea tămâii, păreau a umple locul cu mireasmă. Mintea ascultătorilor Săi era purtată din exilul ei pământesc către căminul ceresc.” – Ellen G. White, Hristos Lumina lumii, pag. 73

„Nimic nu tinde să favorizeze sănătatea sufletului şi a trupului în mai mare măsură decât spiritul de recunoştinţă şi de laudă. Este o datorie clară aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor şi sentimentelor de nemulţumire – o datorie tot atât de mare ca aceea de a ne ruga.” – Idem, Divina vindecare, pag. 251

Întrebări pentru discuţie

1. Prezentaţi răspunsurile la întrebarea finală de miercuri. Priviţi problema din două perspective: cea a impactului lui Ellen White asupra bisericii în ansamblu şi cea a impactului lucrării ei asupra vieţii personale.

2. Societatea în care trăim ne încurajează la lipsă de respect sau la un respect exagerat faţă de autoritate? Cum ne putem feri de aceste extreme?

3. Ce poate face biserica pentru a fi mai eficientă în a-i ajuta pe noii credincioşi să-şi dezvolte caracterul? Ce fel de instruire este necesară în domeniul conducerii spirituale?

Rezumat: Pasajul studiat se concentrează asupra calităţii vieţii spirituale a bisericii. Credincioşii trebuie să se sfătuiască unii cu alţii, să fie bucuroşi şi mulţumiţi, să fie deschişi la adevărurile noi, în special la adevărul profetic, dar trebuie să fie atenţi şi precauţi în evaluarea noilor idei. Mai presus de toate, Pavel le recomandă să se supună complet lui Dumnezeu în toate aspectele vieţii personale, ţinta lor fiind doar slava Domnului Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO