Slujitorii bisericii (1 Tesaloniceni 5:14,15)

Studiul 10

Luni , 3 septembrie 2012

 

În versetele 12 şi 13, Pavel le dă membrilor câteva îndemnuri cu privire la modul în care ar trebui să se poarte cu conducătorii lor. În pasajul de astăzi (versetele 14 şi 15), el îşi îndreaptă atenţia spre conducători şi spre modul în care ar trebui să se poarte ei cu oamenii aflaţi în grija lor.

1 Tesaloniceni 5

12. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.
14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.

2.Ce sfaturi le dă Pavel conducătorilor cu privire la modul în care ar trebui să se poarte cu membrii? Identifică principiile. Cum le putem aplica în viaţa noastră, indiferent de rolul pe care îl avem în biserică? Cum putem pune în practică aceste sfaturi la locul de muncă, acasă şi oriunde ne-am afla? 1 Tesaloniceni 5:14,15; vezi şi Matei 5:43-48.

1 Tesaloniceni 5

14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.

Matei 5

43. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
44. Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,
45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47. Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48. Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Pavel i-a încurajat pe conducătorii din Tesalonic să îi mustre „pe cei ce trăiesc în neorânduială”, adică pe cei care nu-şi câştigau singuri existenţa, care erau încăpăţânaţi şi dificil de strunit şi care trebuiau disciplinaţi.

Pe de altă parte, Pavel îi îndeamnă pe conducători să îi îmbărbăteze pe cei deznădăjduiţi, să îi sprijine pe cei slabi şi să fie răbdători cu toţi. Cei deznădăjduiţi sunt oamenii care şi-au pierdut speranţa, care sunt neliniştiţi şi se îngrijorează de multe lucruri, dar ei sunt importanţi înaintea lui Dumnezeu. De aceea conducătorii trebuie să îi încurajeze. Cei slabi sunt cei neputincioşi din punct de vedere moral şi spiritual. Ei sunt naivi, dau imediat înapoi în faţa greutăţilor şi se tem de necunoscut. Poate că sunt sinceri, dar le lipsesc cunoştinţele şi sunt apăsaţi de trecut. Ei au nevoie de ajutor.

Pavel îi îndrumă pe conducătorii bisericii să fie răbdători cu toţi. Dacă primele trei sfaturi din versetul 14 se adresează unor situaţii specifice, răbdarea este adecvată în orice situaţie întâlnită în slujirea pastorală.

În versetul 15, Pavel se referă, probabil, tot la conducători. Când se întâmplă să fie atacaţi de cei care nu preţuiesc îndemnurile lor, slujbaşii bisericii pot fi tentaţi să îşi ia revanşa. Însă răzbunarea este o dovadă că nu sunt conduşi de spiritul lui Hristos. În sinteză, pentru o bună conducere a bisericii este nevoie să urmărim binele altora.

Versetele 12-15 pornesc de la existenţa în biserică a mentorilor şi a ucenicilor şi subliniază importanţa respectului şi răbdării în relaţiile dintre aceştia. Dar nu trebuie să uităm de 1 Tesaloniceni 5:11 („mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii”). Există situaţii când grija aceasta trebuie manifestată reciproc, când unii mentori au nevoie să fie încurajaţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO