Rugăciunile reînnoite ale lui Pavel (1 Tesaloniceni 3:11-13)

Studiul 6

Joi , 9 august 2012

 

A doua venire a lui Isus este un stimulent puternic pentru creşterea spirituală. Orice faptă de abuz sau oprimare va fi adusă la judecată. Orice faptă de dragoste sau bunătate va fi apreciată şi răsplătită (vezi şi Matei 10:42). Aceasta înseamnă că fiecare faptă săvârşită în viaţa aceasta, oricât de mică ar fi, are un sens în planul general al evenimentelor.

Matei 10

2. Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

Tot la fel de important pentru Pavel este şi faptul că revenirea Domnului Isus este evenimentul glorios în care familiile şi prietenii se vor reuni, relaţiile astfel restabilite dăinuind veşnic în virtutea meritelor Mântuitorului. Relaţiile creştine nu sunt temporare. Ele sunt destinate să dureze pentru totdeauna.

6. Citeşte 1 Tesaloniceni 3:11-13. Ce cereri include Pavel în rugăciunile sale pentru tesaloniceni după sosirea lui Timotei?

1 Tesaloniceni 3

11. Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
13. ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

Pasajul acesta seamănă foarte mult cu rugăciunea de binecuvântare rostită la încheierea unui serviciu divin de închinare. Dorinţa lui Pavel este să se întoarcă în Tesalonic şi să suplinească ceea ce îi lipsea bisericii (vers.10), dar, întrucât nu poate să se întoarcă, nu îi rămâne decât să se roage ca Dumnezeu să-i ajute să crească mereu în dragoste faţă de membrii bisericii şi faţă de semeni, în general. Dragostea aceasta va fi o trăsătură importantă de caracter la revenirea Domnului Isus.

În comentariul lui Pavel din versetul 13, afirmaţia că Isus va veniîmpreună cu toţi sfinţii Săi” este oarecum neclară. În Noul Testament, cuvântul sfinţi face în mod normal referire la oameni. Pe de altă parte, textele din Noul Testament referitoare la a doua venire afirmă, de regulă, că Isus va fi însoţit de îngeri şi nu de oameni (Matei 24:30,31; Marcu 8:38; 13:27). Atunci, cine sunt „sfinţii” amintiţi în acest verset?

Matei 24

30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Marcu 8

38. Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.”

Marcu 13

27. Atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.

Pentru a găsi răspunsul trebuie să observăm că Pavel preia aici limbajul din Zaharia 14:5 şi îl aplică la a doua venire a lui Isus. În Vechiul Testament, „sfinţii” sunt cunoscuţi mai bine sub denumirea de îngeri (vezi şi Deuteronomul 33:2, şi Daniel 7:10). În Noul Testament însă, cuvântul sfinţi capătă un sens nou: sfinţii sunt oamenii care au primit neprihănirea lui Isus. Totuşi, în 1 Tesaloniceni 3:13, Pavel se întoarce la definiţia din Vechiul Testament a cuvântului sfinţi ca fiinţe angelice care stau în prezenţa lui Dumnezeu. Ei sunt cei care Îl vor însoţi pe Domnul Isus cu ocazia revenirii Sale pe pământ.

Zaharia 14

5. Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El!

Deuteronomul 33

2. El a zis: „Domnul a venit din Sinai şi a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi, având în dreapta Lui focul Legii.

Daniel 7

10. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO