Timotei la Tesalonic (1 Tesaloniceni 3:1-5)

Studiul 6

Marti , 7 august 2012

 

3. Citeşte 1 Tesaloniceni 3:1-5 şi Matei 24:9-22. Care este tabloul mai larg în care Pavel încadrează suferinţele tesalonicenilor şi suferinţele proprii?

1 Tesaloniceni 3

1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena
2. şi v-am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră,
3. pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci ştiţi singuri că la aceasta suntem rânduiţi.
4. Şi, când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi.
5. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă ştiri despre credinţa voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul, şi osteneala noastră să fi fost degeaba.

Matei 24

9. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
10. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.
11. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.
12. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
13. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
15. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –
16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;
17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;
18. şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.
19. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!
20. Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
21. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
22. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

Pavel este atât de necăjit de absenţa sa din Tesalonic, încât ia decizia de a renunţa la ajutorul lui Timotei în Atena pentru a obţine informaţii direct de la sursă despre situaţia credincioşilor de acolo. El nu mai poate răbda dorul după ei şi preferă să rămână fără Timotei decât să nu afle ce se petrece cu ei.

Întrucât Timotei urma să meargă la ei ca reprezentant al său, Pavel se străduieşte să întărească autoritatea acestuia în biserică. Timotei estefratele” lui şi „slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos”. Unele manuscrise greceşti merg până acolo încât îl numesc pe Timoteiconlucrător al lui Dumnezeu”. Titlul acesta este unul foarte înalt. Pavel ştie că misiunea lui avea să fie dificilă şi face tot ce ţine de el pentru ca Timotei să fie primit la fel de bine cum ar fi fost primit el însuşi.

Versetele 3 şi 4 ne ajută să ne facem o idee despre ceea ce le-ar fi spus Pavel tesalonicenilor dacă ar fi putut să le facă o vizită. Cuvintele pe care le-a ales pentru a descrie suferinţele lor sunt tipice pasajelor referitoare la timpul sfârşitului, ca de exemplu Matei 24:9-22. Nu trebuie să fim surprinşi că trecem prin necazuri, pentru că am fost avertizaţi cu privire la ele.

Suferinţele creştinilor ne trimit cu gândul la evenimentele din timpul sfârşitului, perioadă în care toţi adevăraţii urmaşi ai lui Hristos vor fi persecutaţi (vezi Apocalipsa 13:14-17). Pentru noi, suferinţa trebuie să fie o împlinire a profeţiei şi o încurajare, nu un motiv de descurajare. Scopul existenţei profeţiei nu este acela de a ne satisface curiozitatea cu privire la viitor, ci de a ne oferi un motiv solid de încredere în faţa problemelor cu care ne confruntăm zilnic.

Apocalipsa 13

14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
16. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.

În versetul 5, Pavel ne arată că mai are un motiv pentru care îl trimite pe Timotei la Tesalonic. El se teme ca nu cumva fraţii să-şi fi pierdut credinţa din cauza greutăţilor prin care au trecut. Temerea sa este ca nu cumva misiunea din Tesalonic să fi fost zadarnică sau fără rezultate.

Ce putem face zilnic pentru a ne pregăti din punct de vedere spiritual pentru încercările inevitabile ale vieţii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO