Ca o doică (1 Tesaloniceni 2:7,8)

Studiul 5

Miercuri , 1 august 2012

 

5. În Tesaloniceni 2:4, Pavel declară că, pentru el, motivul principal al slujirii este acela de a fi plăcut lui Dumnezeu. Ce altă motivaţie adaugă el în versetele următoare? Vezi 1 Tesaloniceni 2:6-8.

1 Tesaloniceni 2

4. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.
6. N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.
7. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii.
8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi.

În lumea noastră, banii, sexul şi puterea sunt considerate a fi motivaţiile principale ale comportamentului uman, cel puţin în cazul celor egocentrici. În 1 Tesaloniceni 2:3-6, Pavel întrebuinţează cuvinte variate pentru a arăta că în slujirea sa nu există astfel de motivaţii. Lăcomia, imoralitatea, înşelăciunea şi linguşirea nu au ce căuta în viaţa şi slujirea creştină. Motivaţia principală a apostolilor era dorinţa de a fi plăcuţi lui Dumnezeu în tot ce făceau.

1 Tesaloniceni 2

3. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie.
4. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.
5. În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei; martor este Dumnezeu.
6. N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.

În versetul 6, Pavel spune că apostolii ar fi putut să ceară cinste de la tesaloniceni sau, literal, „să fie o povară” pentru ei. Ca apostoli şi învăţători, ei ar fi putut pretinde să li se acorde respect pentru poziţia lor, să li se facă favoruri financiare sau să fie onoraţi în mod deosebit. Totuşi el a refuzat tot ce i-ar fi putut compromite lucrarea şi tot ce ar fi fost o piatră de poticnire pentru noii convertiţi.

Pe lângă motivaţia principală, dorinţa de a-I fi plăcut lui Dumnezeu, Pavel aminteşte în versetul 7 şi o altă motivaţie: îi iubea pe tesaloniceni foarte mult. În versetul 8, el foloseşte cuvinte cu un conţinut afectiv-emoţional. Pentru el, predicarea Evangheliei era mult mai mult decât o datorie; el punea suflet, se dedica oamenilor cu totul.

6. Cum au răspuns credincioşii din Macedonia (deci şi din Tesalonic) grijii apostolilor faţă de ei? 2 Corinteni 8:1-5. Ce ne spune aceasta despre cât de important este caracterul celor care dau mărturie?

2 Corinteni 8

1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei.
2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
3. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
4. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi.
5. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.

În versetele 4-6, Pavel a subliniat purtarea apostolilor ca pe un motiv pentru tesaloniceni de a-i urma. În versetele 7 şi 8, el face un apel la pathos, la legătura emoţională care s-a stabilit între apostoli şi tesaloniceni. Evanghelia are cea mai mare putere de convingere atunci când atinge inima.

Gândeşte-te la o persoană care te-a influenţat pozitiv din punct de vedere spiritual. Ce trăsături de caracter te-au atras la acea persoană? Ce poţi face pentru a dezvolta şi tu aceste trăsături?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO