Studiul 2

Vineri , 13 iulie 2012

 

Dacă ne-am smeri înaintea lui Dumnezeu şi am fi buni şi amabili, cu o inimă sensibilă şi plină de milă (subl. adăugată), atunci ar fi o sută de convertiri la adevăr acolo unde acum nu este decât una. Dar, deşi mărturisim că suntem convertiţi, noi purtăm cu noi peste tot bagajele eului, pe care le considerăm prea preţioase ca să renunţăm la ele. Este privilegiul nostru să lăsăm această povară la picioarele lui Hristos şi, în locul ei, să luăm caracterul şi asemănarea cu Hristos. Mântuitorul aşteaptă ca noi să facem acest lucru.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 9, pag. 189, 190

În timpul lucrării Sale, Isus a prezentat continuu înaintea ucenicilor faptul că trebuia ca ei să fie una cu El în lucrarea Sa de răscumpărare a lumii din sclavia păcatului. […] În toată lucrarea Lui, El i-a instruit pentru o lucrare individuală şi aceasta urma să se întindă pe măsură ce numărul membrilor creştea, ajungând până la cele mai îndepărtate colţuri ale pământului.” – Idem, Faptele apostolilor, pag. 32

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi răspunsurile la întrebarea de luni a studiului. Cum putem evita acest tip de greşeli? Oare le comitem chiar acum?

2. Citatul din Mărturii, vol. 9, afirmă că „eul” este o barieră în calea unei lucrări mai puternice şi a unui număr mai mare de convertiri în rândul celor pierduţi. Cum se manifestă eul în viaţa noastră? Cum putem învăţa să murim faţă de el? Care este singura cale de a muri faţă de eu?

3. Punctul central al Marii Trimiteri (Mat. 28:19,20) este formarea de ucenici. Împărtăşeşte câteva experienţe personale legate de modul în care ai devenit ucenic sau i-ai ajutat pe alţii să devină ucenici. Este biserica ta orientată spre formarea de ucenici? Cum poate progresa?

Matei 28

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

4. Tu poţi vorbi despre „nebunia” crucii? De ce a folosit Pavel acest cuvânt? Ce ne spune aceasta despre cât de limitată este cunoaşterea realităţii dacă adevărul cel mai important este considerat de mulţi drept „nebunie”?

Rezumat: În doar trei săptămâni, Pavel s-a ataşat profund de noii credincioşi din Tesalonic. Fiindcă nu a putut să se întoarcă imediat la ei, l-a trimis înaintea lui pe Timotei şi şi-a exprimat simţămintele faţă de ei în două epistole scrise prin inspiraţia Duhului Sfânt. Evanghelizarea autentică nu se mulţumeşte doar cu acceptarea convingerilor creştine. Toate aspectele vieţii – fizic, mintal şi emoţional – sunt incluse în viaţa creştină.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO