Studiul 1

Luni , 2 iulie 2012

 

3. Ce ştim despre locul, momentul şi metoda alese de Pavel în cadrul strategiei de predicare folosite în Tesalonic? Faptele 17:1-3

Fapte 17

1. Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor.
2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
3. dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”

Deşi 1 Tesaloniceni este una dintre printre primele epistole ale lui Pavel, atât teologia, cât şi strategia sa misionară erau bine dezvoltate când a intrat în Tesalonic.

Mai întâi, Pavel mergea în Sabat la sinagogă. Era normal, pentru că Sabatul era o ocazie foarte bună de a ajunge la foarte mulţi iudei. Totuşi aici nu este doar o strategie misionară. De obicei, Pavel îşi lua timp să se roage şi să se închine în Sabat, chiar dacă nu găsea iudei sau o sinagogă (Faptele 16:13). În plus, pe atunci, nu era ceva neobişnuit ca iudeii să invite la sinagogă vizitatori care să ţină o cuvântare, mai ales dacă aceştia veneau de la Ierusalim, ca Pavel şi Sila. Adunarea era dornică să primească veşti despre viaţa iudeilor din alte locuri şi interesată să afle dacă vizitatorii descoperiseră vreo idee nouă în studiul Scripturilor. Prin urmare, strategia lui Pavel corespundea perfect cu atmosfera de la sinagogă.

Fapte 16

13. În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă.

Pasul următor era să predice direct din Scripturile cunoscute lor, adică din Vechiul Testament. El începea cu o temă de mare interes pentru iudeii de atunci: Mesia („Hristos” este echivalentul grec al cuvântului ebraic „Mesia” – Faptele 17:3). Pe baza textelor din Vechiul Testament, Pavel demonstra că Mesia avea mai întâi să sufere şi abia apoi să dobândească slava cu care iudeii erau foarte familiarizaţi. Cu alte cuvinte, versiunea populară a venirii lui Mesia în slavă era doar o parte a tabloului. La prima Sa venire, Mesia avea să fie Robul suferind, şi nu Împăratul biruitor.

Apoi, după ce le împrospăta cunoştinţele despre Mesia, începea să le vorbească despre Isus, arătând că viaţa Sa a împlinit cu exactitate profeţiile biblice. Desigur, le vorbea şi despre îndoielile şi opoziţia pe care el însuşi le manifestase odinioară, dar şi despre convingerea puternică la care a ajuns în urma întâlnirii sale cu Hristos cel înălţat. Potrivit lui Luca (Luca 24:25-27, 44-46), strategia de predicare utilizată de Pavel în Tesalonic a respectat modelul folosit de Isus cu ucenicii, după înviere.

Luca 24

25. Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
44. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.
46. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.

Pavel s-a apropiat de oameni, pornind de la lucrurile cu care ei erau familiarizaţi. De ce este atât de importantă această metodă? Gândeşte-te la persoanele cărora vrei să le împărtăşeşti credinţa ta. Ce poţi face pentru a porni de la nivelul la care se află ei şi nu de la nivelul la care te afli tu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO