Nevoia de unitate a bisericii

Studiul 7

Joi , 17 mai 2012

 

Cineva spunea pe bună dreptate: Creştinismul care nu începe cu individul, de fapt, nu începe, iar creştinismul care sfârşeşte cu individul, de fapt, ia sfârşit. Afirmaţia aceasta arată cât este de important ca fiecare membru nou să fie integrat în biserică. La fel ca evanghelizarea, nici integrarea nu poate fi lăsată în seama anumitor membri, ci întreaga biserică are această datorie.

8. Ce obiectiv clar a aşezat Pavel înaintea celor de curând convertiţi din Colose? Coloseni 1:28,29

Coloseni 1

28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.
29. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.

Maturizarea, creşterea până la statura deplină a lui Hristos (Ef. 3:19) este obiectivul fiecărei biserici locale. Lucrarea prin care îi ajutăm pe cei nou-convertiţi să se maturizeze este la fel de importantă ca lucrarea prin care îi ajutăm să Îl primească pe Hristos şi să se alăture bisericii Sale. De altfel, lucrarea de integrare în biserică urmăreşte ca eforturile evanghelistice ale membrilor ei să nu fie zadarnice. De obicei, înainte de începerea programului de mărturie şi evanghelizare, există un timp de pregătire a bisericii. Acesta este timpul când se stabileşte cum se va asigura transportul vizitatorilor, supravegherea copiilor, întâmpinarea la intrare şi care vor fi echipele de rugăciune şi echipele de vizitare. Apostolul Pavel ar dori să includem pe lângă acestea şi pregătirea bisericii pentru integrarea noilor membri.

Efeseni 3

19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

9. Care dintre următoarele întrebări este mai important să ni le punem şi de ce: Cum vor putea noii membri să se implice în viaţa de biserică şi în programele ei? Cum se va putea implica biserica în viaţa noilor credincioşi şi cum îi va putea ajuta să se maturizeze? Există vreo legătură între aceste două întrebări? Dacă da, care anume?

Adeseori se crede că lucrarea de consolidare şi de integrare a unui nou membru intră în responsabilitatea celui care l-a condus la Hristos. Totuşi nu aceasta este calea biblică, întrucât, dacă ar fi aşa, apostolului Pavel i-ar fi fost imposibil să se ocupe de fiecare persoană care a venit la credinţă prin lucrarea sa. Lucrarea de consolidare nu este doar responsabilitatea unui lider sau doi, ci a întregii biserici. Prea adesea ne plângem de faptul că membrii noi intră în biserică pe uşa din faţă şi ies pe uşa din spate la scurt timp după aceea. Faptul acesta este o tragedie cu consecinţe veşnice.

Gândeşte-te la membrii noi din biserica ta locală. Ce poţi face tu – nu pastorul, nu prezbiterul, ci tu – pentru a-i ajuta să prindă rădăcini solide în comunitatea bisericii şi în învăţăturile ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO