Pregătirea pentru strângerea roadelor

Studiul 5

Joi , 3 mai 2012

 

Îndrumarea unei persoane pe parcursul călătoriei ei spirituale se poate asemăna cu pregătirea pentru strângerea roadelor. Cei care muncesc în grădină ştiu că există anumite momente prielnice şi o anumită succesiune de paşi ce trebuie respectată pentru a obţine recolta dorită. E necesar să săpăm pământul, să îndepărtăm buruienile, să semănăm şi să udăm grădina. De asemenea, este necesar să le asigurăm plantelor un climat potrivit: unele au nevoie să stea la lumina soarelui, pe când altele au nevoie de umbră. Mai mult, este necesar să protejăm plantele de păsări şi de dăunători. Plantele dintr-o grădină trebuie îngrijite din momentul însămânţării şi până la momentul maturizării şi rodirii. Oamenii care au pornit în călătoria spirituală trec printr-un proces similar, care începe înainte de botez şi care trebuie să continue după botez. Ideal ar fi ca persoana respectivă să fie în grija cuiva şi ea, la rândul ei, să aibă grijă de alţii. Faptul acesta subliniază încă o dată valoarea planificării activităţii care să ofere o organizare a timpului, să respecte paşii corespunzători şi să creeze mediul cel mai prielnic pentru îngrijire şi protecţie.

8. Citeşte parabola semănătorului şi explicarea lui în Luca 8:4-15. Ce indicii găsim aici cu privire la îngrijirea până la maturitate a seminţei care cade pe pământ bun? (Vezi şi Ioan 16:7,8,13.)

Luca 8

4. Când s-a strâns o gloată mare şi a venit la El norod din felurite cetăţi, Isus a spus pilda aceasta:
5. „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările cerului.
6. O altă parte a căzut pe stâncă; şi, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală.
7. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut împreună cu ea şi au înecat-o.
8. O altă parte a căzut pe pământ bun şi a crescut şi a făcut rod însutit.” După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat: „Cine are urechi de auzit să audă.”
9. Ucenicii Lui L-au întrebat ce înţeles are pilda aceasta.
10. El le-a răspuns: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că aud, să nu înţeleagă.”
11. Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.
12. Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.
13. Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.
14. Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.
15. Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.

Ioan 16

7. Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Explicaţia dată de Domnul Isus ne descoperă câteva idei interesante. Versetul 12 spune că unii oameni încep să creadă, dar Diavolul îi abate din drum înainte ca ei să prindă rădăcini în convingerea respectivă. Versetul 13 vorbeşte despre cei care primesc Cuvântul cu bucurie şi cred o vreme, dar, când sunt ispitiţi, aleg să meargă în altă direcţie. Versetul 14 vorbeşte despre o altă categorie – cei care aud Cuvântul, dar nu continuă să crească până la deplina maturitate creştină. Cei mai mulţi pornesc pe drumul spre Hristos şi spre Împărăţia Sa, dar, pe parcurs, se întâmplă ceva care le opreşte creşterea.

Simpla semănare a seminţei este rareori suficientă pentru a obţine o recoltă bună. Ca biserică şi ca indivizi, noi trebuie să semănăm sămânţa Evangheliei şi apoi să avem grijă pas cu pas şi până la maturitate de toţi aceia care îşi încep călătoria creştină.

Care parte a parabolei descrie cel mai bine experienţa ta spirituală? Ce decizii poţi lua pentru a progresa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO