Studiul 12

Marți , 20 martie 2012

 

Încă de la începutul ei, Geneza arată că dragostea avea să fie o parte importantă a existenţei umane. Un bărbat şi o femeie – acesta este idealul lui Dumnezeu, prototipul biblic de dragoste în căsătorie.

Este interesant faptul că Biblia foloseşte adesea simboluri din relaţia de dragoste şi de căsătorie pentru a înfăţişa relaţia pe care Dumnezeu caută să o aibă cu poporul Său. Nicio altă relaţie nu trebuie să fie mai strânsă decât aceea dintre un soţ şi o soţie, exceptând, probabil, relaţia personală dintre om şi Dumnezeu.

4. Ce cuvânt din Exodul 20:5 exprimă sentimentele lui Dumnezeu faţă de poporul Său? Cum să înţelegem acest sentiment al lui Dumnezeu?

Exodul 20

5. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,

Dumnezeu declară de multe ori că este gelos pentru poporul Său (vezi şi Ex. 34:14; Deut. 4:24; Ioel 2:18). Gelozia este un sentiment pe care îl are îndrăgostitul atunci când crede că persoana iubită îi este necredincioasă. Dumnezeu nu este o „forţă” impersonală distantă, lipsită de emoţii. El este o Fiinţă personală care are o dragoste profundă faţă de familia omenească. Deşi ne este greu să înţelegem acest lucru, El ne iubeşte şi, ca orice fiinţă care iubeşte, suferă când Îi suntem necredincioşi.

Exodul 34

14. Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.

Deuteronomul 4

24. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.

Ioel 2

18. Domnul a fost plin de râvnă pentru ţara Lui şi S-a îndurat de poporul Său.

5. Ce ne spun următoarele texte? Cum ne ajută să înţelegem sentimentele lui Dumnezeu faţă de noi? Is. 43:4; 62:5; Ier. 31:3; Apoc. 21:9.

Isaia 43

4. De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.

Isaia 62

5. Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa Se va bucura Dumnezeul tău de tine.

Ieremia 31

3. Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!

Apocalipsa 21

9. Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”

Biblia afirmă deschis că Dumnezeu are o dragoste profundă faţă de fiecare om în parte. Gândul acesta nu este uşor de înţeles, deoarece însuşi conceptul de Dumnezeu, de Creator al universului, nu este uşor de înţeles. În definitiv, mintea noastră reuşeşte cu greu să cuprindă universul în vastitatea lui. Oare nu este de la sine înţeles că Îl va cuprinde cu atât mai greu pe Acela care l-a creat?

Mai mult, Dumnezeu ne-a declarat că ne iubeşte, dar El nu Se opreşte aici, ci Îşi manifestă dragostea prin gesturi convingătoare. Cel mai convingător gest este, desigur, oferirea vieţii Sale pe cruce. Mai avem nevoie de vreo altă dovadă că El ne iubeşte?

Gândeşte-te ce ar însemna dacă Dumnezeu ne-ar urî, dacă ar fi indiferent faţă de noi sau dacă doar I-ar plăcea de noi. Biblia spune că El ne iubeşte. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Ce efect are acest fapt asupra vieţii tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO