Studiul 12

Duminică , 18 martie 2012

 

1. Care este prima „poveste de dragoste” relatată de Biblie? Gen. 2:23

Geneza 2

23. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”

Relatarea despre iubirea dintre Adam şi Eva se găseşte în primele capitole din Geneza. Cei doi sunt lucrarea specială a lui Dumnezeu. Amândoi reflectă chipul Său (Gen. 1:26,27). Amândoi sunt aduşi la existenţă prin extraordinara Sa putere creatoare. Complexitatea corpului omenesc rămâne una dintre cele mai puternice mărturii despre înţelepciunea şi puterea Creatorului nostru.

Geneza 1

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

2. Citeşte raportul biblic despre crearea Evei (Gen. 2:21-25). Ce fel de relaţie exista între Adam şi Eva?

Geneza 2

21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
23. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.
25. Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

Probabil că lucrul care reiese cel mai clar din acest pasaj este relaţia apropiată şi intimă dintre cei doi. Dumnezeu creează femeia dintr-o parte a trupului bărbatului; prin urmare, femeia şi bărbatul sunt, la propriu, din acelaşi trup şi sânge.

Cuvintele pe care Adam le rosteşte atunci când o vede pe Eva sunt prima „cântare de dragoste” sau primul „poem de dragoste” al Bibliei. El recunoaşte aici cât de strânsă este relaţia dintre ei. În ebraică, cuvântul pentru „bărbat”, folosit de Adam în versetul 23, este ish, iar cuvântul pentrufemeie” este ishah, subliniind o dată în plus legătura strânsă dintre ei.

În versetul 24, Biblia spune că omul va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face „un singur trup” – un alt indiciu al intimităţii pentru care ei au fost creaţi. (Unii s-au întrebat despre ce părinţi este vorba aici, dacă atunci nu exista niciun părinte. Nu trebuie să uităm că Moise a consemnat acest eveniment multe secole mai târziu. Pornind de la istoria creării lor, Moise explică aici ce înseamnă căsătoria.)

Un alt lucru care ne vorbeşte despre relaţia foarte apropiată şi intimă dintre primii doi oameni este faptul că ei erau goi.

Oricare au mai fost celelalte aspecte ale relaţiei de la început dintre Adam şi Eva, cert este faptul că dragostea a fost unul dintre cele mai importante. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a o trăi. Mai mult chiar, se pare că aceasta este unul dintre elementele fundamentale pe care le-a aşezat în noi.

Dragostea este darul minunat pe care Dumnezeu i l-a oferit omului. Dacă eşti angajat într-o relaţie de dragoste adecvată, ce poţi face pentru a proteja această relaţie de lucrurile care ar putea să o distrugă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO