Studiul 11

Vineri , 16 martie 2012

 

Iertarea păcatului nu este singura urmare a morţii lui Isus. El a adus această jertfă infinită nu doar pentru ca păcatul să fie înlăturat, ci pentru ca natura umană să fie restaurată, reîn frumuseţată, reconstruită din ruinele ei şi pregătită pentru a sta în pre zenţa lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 6, pag. 11

Cât de serios şi de perseverent lucrează artistul pentru a transfera pe pânză asemănarea desăvârşită cu modelul lui şi cât de serios dăltuieşte şi şlefuieşte sculptorul piatra pentru a o face exact la fel cu modelul! Tot aşa, părinţii trebuie să trudească pentru a-i modela şi şlefui pe copiii lor după modelul oferit de Isus Hristos. Aşa cum artistul răbdător studiază, lucrează şi face planuri pentru a obţine rezultate tot mai bune în munca lui, şi părinţii trebuie să considere că timpul ocupat cu copiii lor, când îi educă pentru a trăi o viaţă folositoare şi a-i pregăti pentru Împărăţia veşnică, este un timp bine folosit. Lucrarea artistului este mică şi lipsită de importanţă în comparaţie cu lucrarea părintelui. Primul lucrează cu un material fără viaţă, din care modelează forme frumoase, dar al doilea lucrează cu o făptură omenească a cărei viaţă poate să fie modelată pentru bine sau pentru rău, pentru a fi o binecuvântare pentru omenire sau un blestem, pentru a se stinge în întuneric sau pentru a trăi veşnic într-o lume fără păcat.” – Ellen G. White, Îndrumarea copilului, pag. 476, 477

Întrebări pentru discuţie

– Ai avut ocazia de a-ţi forma deprinderi şi a-ţi întrebuinţa darurile artistice? Te-ai gândit că un act de creaţie este un mod de a reflecta „chipul lui Dumnezeu”? Cum reflecţi puterea Sa de creaţie atunci când creezi ceva?

– Cum mărturiseşte natura despre puterea creatoare a lui Dumnezeu, despre măiestria Sa artistică şi despre dragostea Sa faţă de frumos? Ce lucruri din natură consideri că sunt cu adevărat frumoase? De ce?

– De ce au avut creştinii dintotdeauna o atitudine ambivalentă faţă de arte? Care sunt pericolele din artă? Cum putem folosi darurile noastre artistice pentru a-I da slavă lui Dumnezeu şi pentru înaintarea Îm părăţiei Sale?

Rezumat: Măiestria artistică a lui Dumnezeu a fost subestimată. Lumea creată de El este adeseori apreciată, însă modalităţile Sale de exprimare artistică sunt variate. Creştinismul în special trebuie să fie o sursă de frumos pe această planetă întunecată.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO