Studiul 11

10 martie 2012

 

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Isaia 64:5-8, Psalmii 51:10; Evrei 8:1-5; 1 Cron. 23:5; Romani 11:33-36; Fapte 9:1-22.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului.” (Psalmii 27:4)

Gândul central: Dumnezeu este Creatorul frumuseţii. Este El preocupat de exprimarea artistică? Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta pentru noi?

Până acum am studiat despre Trinitate, despre sfinţenia lui Dumnezeu şi despre calitatea Sa de Mântuitor. Pe lângă aceste aspecte, există în Scriptură o imagine a lui Dumnezeu rareori abordată: imaginea Sa ca iubitor de frumos şi creator al frumuseţii.

Mulţi oameni declară că nu sunt interesaţi de artă. Mulţi creştini ştiu prea puţin despre ea. Ei ştiu ce le place, dar faptul acesta nu are legătură cu înţelegerea sau cunoaşterea artei, ci cu înţelegerea şi cunoaşterea de sine. Alţii admit că arta există, dar nu iau niciodată în considerare valoarea sau relevanţa ei. Creştinismul a avut adesea o atitudine ambivalentă faţă de arte. Uneori, artele au fost denunţate ca fiind nereligioase şi rele; alteori, estetica devine o „religie” seculară, cu adepţi devotaţi. Totodată, există foarte mulţi scriitori creştini, însă încercările de a lega conceptul de „frumuseţe” de doctrinele creştine esenţiale sunt rare.

„Frumuseţea este adevăr, adevărul este frumuseţe”, scria poetul John Keats. Este adevărat că aici Keats exagerează, însă Dumnezeu este Adevărul şi Adevărul este frumos. Creaţiunea însăşi ne confirmă faptul că Dumnezeu este un artist şi un iubitor de frumos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO