Studiul 6

Vineri , 10 februarie 2012

Cele Zece Precepte sfinte rostite de Hristos pe muntele Sinai erau descoperirea caracterului lui Dumnezeu şi aduceau la cunoştinţa lumii faptul că El avea jurisdicţie asupra întregii omeniri. Legea celei mai mari iubiri care îi poate fi înfăţişată omului este glasul Dumnezeului din cer care îi vorbeşte sufletului, dându-i o făgăduinţă: «Fă aşa şi nu vei ajunge sub stăpânirea şi controlul lui Satana.» Nu există nimic negativ în Lege, chiar dacă la prima privire pare să fie aşa. Ea spune: Fă aşa ca să trăieşti… Domnul a dat poruncile Sale sfinte pentru ca ele să fie un zid protector în jurul fiinţelor create de El. – Ellen G. White, Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 53

În lucrarea de mântuire, nu există constrângere. Nu este folosită nicio forţă exterioară. Sub influenţa Duhului lui Dumnezeu, omul este lăsat liber să aleagă cui vrea să servească. În schimbarea care are loc atunci când omul se predă lui Hristos, se află simţământul celei mai înalte libertăţi. […] E adevărat, nu avem putere să ne eliberăm de sub stăpânirea lui Satana, dar, când dorim să fim eliberaţi din păcat şi, în marea noastră nevoie, strigăm după o putere din afară şi mai presus de noi, puterile noastre sunt îmbibate cu energia divină a Duhului Sfânt şi ele ascultă de poruncile lui Dumnezeu, împlinind astfel voinţa Sa.

Singura condiţie prin care este posibilă libertatea omului este aceea de a deveni una cu Hristos. «Adevărul vă va face slobozi» şi Hristos este adevărul. […] Legea divină faţă de care suntem aduşi în supunere este «legea slobozeniei» (Iacov 2,12). – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 466

Întrebări pentru discuţie

– Discutaţi întrebările din secţiunea de joi. Cum este păzirea Legii fără dragoste? Cum se manifestă? Cum este dragostea fără păzirea Legii? Mai poate fi considerată dragoste? Pot exista una fără cealaltă?
– Cum descoperă Legea caracterul Legiuitorului? Cum ni-L înfăţişează?
– Ce vrea să spună Ellen White când afirmă că Legea este o „lege a slobozeniei”? Se poate pune semnul egal între păzirea Legii şi libertate?
– Ce exemple găsim în jurul nostru cu privire la consecinţele călcării Legii lui Dumnezeu? Ce ne spun despre importanţa Legii şi despre valabilitatea ei neîntreruptă?

Rezumat: Legea lui Dumnezeu este o expresie a iubirii Sale, iar atunci când iubim aşa cum ne iubeşte Dumnezeu, vom dezvălui cu adevărat Legea în toată frumuseţea şi puterea ei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO