Studiul 11

Vineri , 9 decembrie 2011

Credinţa adevărată lucrează întotdeauna prin dragoste. Când priveşti la Calvar, nu o faci pentru a-ţi linişti sufletul frământat din cauza neîndeplinirii datoriei sau pentru a te calma ca să poţi adormi, ci pentru a primi credinţa în Isus, credinţa care să lucreze prin curăţirea sufletului de murdăria egoismului. Când ne prindem de Hristos prin credinţă, lucrarea noastră de-abia începe. Fiecare om are obiceiuri stricate şi păcătoase care trebuie biruite printr-o împotrivire energică. Fiecărui suflet i se cere să ducă lupta credinţei. Dacă este cineva urmaşul lui Hristos, el nu poate fi aspru în purtare, el nu poate fi nemilos, lipsit de compasiune. El nu poate fi necuviincios în vorbire. El nu poate fi plin de îngâmfare şi de înălţare de sine. El nu poate fi arogant şi nu poate folosi cuvinte aspre, de critică şi de condamnare.

Lucrarea dragostei izvorăşte din lucrarea credinţei. Religia Bibliei înseamnă o lucrare neîntreruptă. …

Deşi este adevărat că multele noastre activităţi nu ne vor asigura mântuirea prin ele însele, este tot atât de adevărat că sufletul nostru va fi impulsionat să lucreze prin credinţa care ne uneşte cu Hristos (MS 16,1890).” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1111

Întrebări pentru discuţie

1. Prezentaţi, în cadrul grupei, răspunsurile date la ultima întrebare de la secţiunea de joi a studiului. Ce variantă au ales cei mai mulţi membri ai grupei şi de ce? Ce adevăruri importante puteţi desprinde din răspunsurile voastre în ceea ce priveşte împlinirea Legii?

2. Potrivit lui Pavel, credinţa „lucrează” prin dragoste. Ce înseamnă aceasta?

3. Meditaţi la ideea folosirii libertăţii în Hristos pentru a ne deda la păcat. De ce este uşor să facem acest lucru? Totuşi, în ce capcană cădem atunci când gândim aşa? (Vezi 1 Ioan 3,8.)

1Ioan 3

8. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

Rezumat: Libertatea este unul dintre cuvintele preferate de Pavel pentru definirea Evangheliei. Ea cuprinde atât ceea ce a făcut Hristos pentru noi atunci când ne-a eliberat din robia lumii, cât şi modul în care suntem chemaţi să trăim viaţa creştină. Totuşi, trebuie să fim atenţi ca libertatea noastră să nu cadă în extrema legalismului sau în cea a imoralităţii. Hristos nu ne-a făcut liberi pentru a ne sluji nouă înşine, ci pentru a ne consacra viaţa în slujba semenilor noştri.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO