Studiul 6

Vineri , 4 noiembrie 2011


În robie, poporul pierduse în mare măsură cunoaşterea de Dumnezeu şi cunoaşterea principiilor legământului avraamic. Eliberându-i din Egipt, Dumnezeu a căutat să le descopere copiilor lui Israel puterea şi mila Sa, pentru ca ei să fie făcuţi să-L iubească şi să aibă încredere în El. I-a dus la Marea Roşie, unde, fiind urmăriţi de egipteni, scăparea părea că este imposibilă. Aceasta pentru ca ei să-şi poată da seama de totala lor neputinţă, de nevoia lor de ajutor dumnezeiesc, ca şi de faptul că El lucrase izbăvirea lor. În felul acesta, ei au fost umpluţi cu iubire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi cu încredere în puterea Lui de a-i ajuta. El Şi-i alipise de Sine, ca Eliberator al lor din robia trecătoare.

Dar mai era un adevăr, mult mai mare, care trebuia să fie înscris în mintea lor. Trăind în mijlocul idolatriei şi al corupţiei, ei nu aveau o concepţie dreaptă cu privire la sfinţenia lui Dumnezeu, la păcătoşenia fără margini a inimii lor, la faptul că în ei înşişi nu aveau niciun pic de putere pentru a da ascultare Legii lui Dumnezeu, precum şi la nevoia lor după un Mântuitor. Toate acestea le aveau de învăţat.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 371

Întrebări pentru discuţie

1. Ce simţi faţă de oamenii care nu şi-au împlinit promisiunile făcute faţă de tine? Prin ce se deosebeşte situaţia în care cel care a promis ceva doreşte să-şi împlinească promisiunea, dar nu poate sau se răzgândeşte pe parcurs, de situaţia în care, de la bun început, nu intenţionează să împlinească promisiunea? Ai mai putea avea aceeaşi încredere în cineva care nu s-a ţinut de cuvânt? Ce înseamnă pentru tine faptul că ştii că poţi avea încredere în ceea ce a promis Dumnezeu? Cum poţi învăţa
să ai încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu?

2. Cum ne afectează mediul în care trăim şi cum ne determină el să pierdem din vedere adevărurile importante pe care le-am primit de la Dumnezeu? Cum putem deveni conştienţi de influenţele rele ale mediului? Cum le putem combate?

Rezumat: Darea Legii pe Sinai nu a anulat făgăduinţa pe care i-a făcut-o Dumnezeu lui Avraam şi nici nu a modificat prevederile făgăduinţei. Legea a fost dată, pentru ca oamenii să devină conştienţi de dimensiunile reale ale păcătoşeniei lor şi ca să-şi recunoască nevoia după făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui Avraam şi urmaşilor lui.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO