Studiul 12

Vineri , 16 septembrie 2011


Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolele „Ziua Cincizecimii”, „Darul Duhului”, „Proslăvirea Crucii”, „Corint” şi „Chemare la o treaptă mai înaltă”.

Sfinţenia nu este extaz, răpire sufletească; ea este o deplină predare a voinţei lui Dumnezeu; ea înseamnă a trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; […] înseamnă a umbla prin credinţă, […] înseamnă sprijinire pe Dumnezeu cu o încredere neclintită şi rămânere în iubirea Sa.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 51

În ce a constat puterea acelora care au suferit în trecut prigonire pentru Hristos? În unirea cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, cu Hristos. Ocara şi prigoana i-au despărţit pe mulţi de prietenii pământeşti, dar niciodată de iubirea lui Hristos.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 85

Solii cei consacraţi […] nu au îngăduit ca vreun gând de înălţare de sine să mânjească lucrarea lor de prezentare a lui Hristos […] Ei nu au râvnit nici autoritatea, nici întâietatea.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 209

Prin idolatrie, el [Pavel] nu înţelegea numai închinarea la idoli, ci şi preocuparea de sine, iubirea unei vieţi de uşurătate, satisfacerea apetitului şi a pasiunilor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 317

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în grupă despre argumentele care stau la baza credinţei noastre. Ce dovezi avem pentru ceea ce credem? Ce dovezi raţionale şi logice ne întăresc credinţa? De ce contraargumente ne lovim? În ciuda lor, de ce susţinem această credinţă?

2. Care sunt cele mai impresionante servicii divine la care aţi participat? De ce au fost ele speciale şi deosebite? Ce elemente anume le-au făcut să fie speciale? Cum putem introduce aceste elemente în serviciul divin de închinare?

3. Ce aspecte ale serviciilor divine ne pot împiedica să Îl vedem pe Hristos şi crucea Sa? Cum ne putem asigura că nimic nu ne împiedică să-L vedem?

4. Meditaţi mai mult asupra capitolului 13 din 1 Corinteni. Ce paşi concreţi poate face biserica voastră pentru a manifesta dragostea despre care vorbeşte Pavel aici?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO