Studiul 12

Duminică , 11 septembrie 2011

Din punct de vedere omenesc, s-ar părea că lucrarea Domnului Isus pe pământ nu a avut prea mult succes. Deşi Şi-a câştigat o oarecare popularitate în timpul vieţii, El nu a reuşit să îi atragă pe toţi de partea Sa. Mulţi conducători L-au respins, romanii L-au răstignit, iar ucenicii Lui cei mai apropiaţi s-au împrăştiat şi au fugit.

Situaţia a rămas neschimbată până la învierea Sa şi până la Ziua Cincizecimii când, deodată, ucenicii Lui au început să proclame cu mult curaj că Învăţătorul lor era Mesia Cel aşteptat de Israel. Biserica a început să se închege de-abia după învierea Sa.

1. Ce adevăruri importante descoperim în Fapte 1,1-11 despre revenirea Domnului, despre botez, despre Duhul Sfânt şi despre misiune?

Fapte 1

1. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,
2. de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.
3. După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.
4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”
7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb
11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

2. Ce mai aveau ucenicii de învăţat? Vers. 3 şi 6

Unul dintre versetele cele mai interesante din acest pasaj este versetul 3, în care Luca afirmă că Isus le-a dat multe „dovezi.” Unele versiuni folosesc expresia „dovezi sigure” pentru a accentua ideea. O altă versiune foloseşte expresia „dovezi convingătoare”, o traducere mai puţin problematică. Ideea este că ucenicii lui Isus au primit dovezi că El era Mesia. Şi, dacă ţinem cont de misiunea dificilă pe care le-o încredinţase şi de opoziţia cu care aveau să se confrunte, ei aveau nevoie de cât mai multe dovezi. Vestea bună este că Domnul ne va oferi toate argumentele de care avem nevoie pentru a crede, toate argumentele de care avem nevoie ca să credem în lucrurile pe care nu le înţelegem pe deplin. După cum vedem în aceste texte, ucenicii încă nu înţelegeau pe deplin care erau planurile Domnului cu poporul Israel, deşi petrecuseră cu El atât de mult timp. Avem nevoie să învăţăm cum să ne închinăm Domnului, cum să-L lăudăm şi să-L ascultăm, chiar dacă nu înţelegem totul.

Gândeşte-te la dovezile clare pe care ne bazăm convingerile, la toate argumentele bune care susţin credinţa noastră. Apoi îndreaptă-ţi atenţia spre cuvântul credinţă. Ce înseamnă credinţa? Ce argumente avem să credem, chiar dacă nu înţelegem totul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO