Studiul 11

Luni , 5 septembrie 2011

2. Care a fost una dintre ispitele cu care a venit Satana la Domnul Isus şi cum a răspuns El? Luca 4,5-8

Luca 4

5. Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului
6. şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.
7. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”
8. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

După patruzeci de zile de post, oboseală, renunţare la sine şi lipsuri, Mântuitorul înfruntă acum ispitele făţişe ale Diavolului. Nu ne este greu să ne închipuim cât de frumoase erau „toate împărăţiile pământului”, câtă „stăpânire şi slavă” aveau în momentul în care I-au fost prezentate lui Isus. Satana a reuşit întotdeauna să îi dea lumii acesteia o înfăţişare atât de atrăgătoare, atât de plăcută, atât de seducătoare, încât oamenii cedează cu mare uşurinţă la amăgirile lui.

3. Reciteşte cu atenţie răspunsul Domnului Isus. Ce legătură face El între închinare şi slujire? Vers. 8

Luca 4

8. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

În Vechiul Testament, se face deseori referire la relaţia dintre închinarea la dumnezei falşi şi slujirea lor. „Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a împărţit, ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg” (Deut. 4,19; vezi şi Deut. 11,16; Ps. 97,7; Dan. 3,12). În concluzie, noi slujim lucrului sau persoanei căreia ne închinăm; de aceea este atât de important să ne închinăm numai Domnului!

Deuteronomul 11

16. Vedeţi să nu vi se amăgească inima şi să vă abateţi, ca să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor.

Psalmul 97

7. Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.

Daniel 3

12. Dar sunt nişte iudei, cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului, şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!”

Aici descoperim un element esenţial al închinării. Este greu să ne imaginăm că o persoană care se închină Domnului cu credinţă, cu predare de sine, cu umilinţă, dragoste şi teamă, ar putea să le slujească în acelaşi timp altor „dumnezei”, indiferent de forma acestora. Prin urmare, închinarea ne protejează de idolatrie. Cu cât ne închinăm mai mult Domnului, chiar şi în momentele devoţionale personale, cu atât suntem mai ocrotiţi de a sluji eului personal, păcatului şi tuturor celorlalte lucruri care se luptă să stăpânească asupra noastră.

Meditează mai mult la ideea aceasta: noi îi slujim lucrului sau persoanei căreia ne închinăm! Ai observat efectele acestui principiu în viaţa ta? Cum te poate ajuta închinarea să Îl ai în centrul atenţiei numai pe Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO